Sökning: "röda korsets högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade orden röda korsets högskola.

 1. 1. Internetbaserade interventioners effekter vid långvarig smärta : En begränsad systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Nicklas Granat; Sofie Malmström; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; effects; E-health; internet-based interventions; pain management; self-management; Effekter; e-hälsa; internetbaserade interventioner; långvarig smärta; självhantering; smärthantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är en av de främsta orsakerna till varaktigt lidande och funktionsnedsättning både i Sverige och globalt. Dagens behandlingsmetoder anses i många fall bristfälliga. I ett allt mer högteknologiskt samhälle utvecklas elektroniska hjälpmedel som stöd till personer med olika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Antikroppar och antirörelser : Varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Johansson; Carolina Sannerblom Vargas; [2019]
  Nyckelord :Parents; Person-centered care; Vaccination refusal; Vaccine scepticism; Immunization programmes; Föräldrar; Personcentrerad vård; Vaccinationsvägran; Vaccinskepsis; Vaccinationsprogram;

  Sammanfattning : Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society that comes with vaccinations is decreasing. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av cytostatikabehandling hos patienter med cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Mahdis Alipour; Nyamsuren Avarzed; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Chemotherapy; Patient experience; Side effects; Biverkningar; Cancer; Cytostatikabehandling; Patientens upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en ledande dödsorsak och är en av de största hotande faktorerna för människors hälsa över hela världen. En av de vanligaste behandlingarna för cancer är cytostatika, cellhämmande läkemedel, som ger svåra biverkningar, vilka påverkar patientens dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Att vårda kvinnor utsatta för våld : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sarah El Abdouni; [2019]
  Nyckelord :Battered women; opportunities; challenges; nurse’s role; competence; attitude of health personnel; Våldsutsatta kvinnor; möjligheter; utmaningar; sjuksköterskans roll; kompetens; attityder hos sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem, 35% av samtliga kvinnor i världen har någon gång blivit utsatta för våld. Sjuksköterskans ansvar syftar till att identifiera behov och erbjuda god omvårdnad till kvinnan utsatt för våld utifrån rådande situation. LÄS MER

 5. 5. Livet efter förlossningen : Förlossningsskador ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elena Zava; Amanda Zuckerman; [2019]
  Nyckelord :Childbirth injury; perineal trauma; perineal tear;  vaginal birth; women’s health.; Bristningar; förlossningsskador;  kvinnors hälsa;  perineal trauma; vaginal förlossning.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Among childbirth injuries the most common described symptoms are urine and faecal incontinence, pain during intercourse and perineal pain after rupture and suture. For those women who seek care for lasting nuisance are the routines for follow-up, diagnoses and treatment of childbirth injuries experience insufficient. LÄS MER