Sökning: "röda korsets högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade orden röda korsets högskola.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Fadumo Yusuf Abdille; Leyla Hussein Barseye; [2021]
  Nyckelord :experience; mental illness; nurses; self-harming behavior; stigma; psykisk ohälsa; sjuksköterska; självskadebeteende; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är vanligt förekommande i alla åldrar. Individer med självskadebeteende möter stigmatisering och diskriminering. Sjuksköterskor kan göra en stor skillnad för dessa patienter genom att bemöta de på ett respektfullt sätt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser efter amputation till följd av diabetes : Ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gina El Otmany; Roya Vedadi; [2021]
  Nyckelord :Amputation; diabetes mellitus; upplevelse samt adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar ett flertal människor i diabetes mellitus över hela världen och förekomsten förväntas öka. Den kroniska sjukdomen leder till en eventuell komplikation såsom amputation av en kroppsdel som uppstår av försämrad blodcirkulation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med palliativ vård

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Boudville; Vioula Consol; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Literature study; Nurs; Palliative care; Litteratur studie; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:The goal of palliative care is to improve the quality of life and to alleviate the patient's suffering until death. The nurse is responsible for promoting the patient's quality of life by taking into account the patient's mental, physical, social and existential needs. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Israa Hmood; Seweet Beraki; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; kvinnor upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a gynecological inflammatory disease that has a negative impact on well-being and quality of life. About 10 percent of women born with a uterus worldwide have endometriosis. Women with endometriosis often suffer from secondary dysmenorrhea, intercourse pain and chronic abdominal pain. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården - Sjuksköterskans perspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rozhin Mahmoud; Solin Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Emergency Medical Services; Management; Nurse; Occupational stress; Akutsjukvård; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är en faktor som kan utlösas inom arbetet, då arbetsplatsen inte har rätt förutsättningar för vårdpersonalen. Detta är vanligt inom akutsjukvården relaterat till sjuksköterskans omvårdnadsansvar, vilket motiverar vikten av att identifiera tillvägagångssätt för att hantera detta. LÄS MER