Sökning: "röda rummet analys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden röda rummet analys.

 1. 1. Vägen till den grönare sidan leder över forsen : En tematisk analys av destruktivitet och strävan efter konstnärskap i August Strindbergs Röda rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jessica Mengarelli Liljegren; [2011]
  Nyckelord :August Strindberg; Röda rummet; destruktivitet; konstnärskap;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to analyze destructivity and the aspiration of artistry in August Strindberg´s debut novel Röda rummet. By the method of close reading the thematic analysis is performed. The method is also based on an hermeneutic way of looking at literature. LÄS MER

 2. 2. Strindbergsbilden idag : En analys av åtta litteraturhistorier för gymnasiet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Ringdahl; [2010]
  Nyckelord :strindbergsbilden; läromedelsanalys; gymnasiet; litteraturhistorier;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze the image of Strindberg in today's upper secondary school. How is the author portrayed in the textbooks and teaching aids, and which parts of the authorship does the textbook and teaching aids authors choose to focus on?  This work has been implemented in the form of a textbook and teaching aids survey where eight textbooks for the upper secondary school from 1989 to 2008 has been analyzed with focus on the sections that consider Strindberg and his authorships. LÄS MER

 3. 3. Funktionellt satsperspektiv och textbindning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Daniel Kokko; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Jan Firbas (1992)variant av Pragskolan, också känd som functional sentence perspective(funktionellt satsperspektiv, FSP), kan användas vid en analys avtextbindning. Tanken med att applicera Firbas, som huvudsakligen harsatsen som största analysenhet, på en text, är att därigenom kunna påvisaett formellt samband mellan sats- och textnivå. LÄS MER