Sökning: "röde orm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden röde orm.

  1. 1. Två hjältar, två öden : Röde Orm och Arn i den muslimska världen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Feride Kaplan; [2012]
    Nyckelord :Sverige; medeltiden; tempelriddare; islam; kristendom; muslimer; kristna; vikingar; röde orm; arn; andalusien; heliga landet; jerusalem; saladin;

    Sammanfattning : Jämförelse mellan hur huvudpersonen i böckerna om Arn av Jan Guillou och huvudpersonen i böckerna om Röde Orm av Frans G. Bengtsson hanterar mötet med en för deras tid främmande kultur och religion... LÄS MER