Sökning: "rödlista"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet rödlista.

 1. 1. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 2. 2. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Berg; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; habitatdegradering; park; trädgård; rödlista; djurarter; habitat;

  Sammanfattning : Mänsklighetens utveckling har lett till att den biologiska mångfalden är hotad. Städer expanderar på bekostnad av omgivande landskap och alla arter som lever där. På grund av detta fragmenteras, förändras och förstörs många djurarters habitat och gör att populationerna försvagas eller till och med dör ut. LÄS MER

 3. 3. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 4. 4. Tjuvjakt och bevarande av giraffer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexandra Valfridsson; [2018]
  Nyckelord :giraff; tjuvjakt; giraffe camelopardalis; bevarande; nätgiraff; rothschild giraff;

  Sammanfattning : Giraffen är väldens högsta landlevande däggdjur och förekommer i vilt tillstånd på Afrikas savanner söder om Sahara. De lever solitärt eller i ostabila, små hjordar och konkurrerar inte med andra arter om födan vilken huvudsakligen består av blad från träd och buskar av arten Acacia. Spp. LÄS MER

 5. 5. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER