Sökning: "rökavänjningsrådgivning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rökavänjningsrådgivning.

  1. 1. Kan spirometri påverka motivationen till rökstopp?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Kimia Sahba Yaghmaiy; [2012]
    Nyckelord :spirometri; motivation; rökstopp; rökavänjningsrådgivning;

    Sammanfattning : Hälsorisker och lungsjukdomar relaterat till rökning är en sanning som inte kan underskattas. Att den effektivaste åtgärden är att sluta att röka är också ett känt fenomen. Att det krävs en stark inre motivation hos rökaren själv för att lyckas med att sluta att röka är ett annat känt faktum. LÄS MER