Sökning: "rökgasrening"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet rökgasrening.

 1. 1. Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö : Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Löwdell; Lennart Lorke; [2018]
  Nyckelord :Rökgasrening; biokraftvärmeverk; biobränsle; bränsleberäkning; rökgasberäkning; Landskrona kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. LÄS MER

 2. 2. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 3. 3. Kväverening av rökgaser på Lillesjöverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Jonna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rökgasrening; katalysator; SCR; kväverening;

  Sammanfattning : Lillesjöverket är ett kraftvärmeverk som drivs av Uddevalla Kraft där förbränning sker av brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall. Vid förbränningen bildas kväveoxider så kallat NOX som renas bort med en metod som heter Selectiv Catalytic Reduction (SCR). LÄS MER

 4. 4. Undersökning av SNCR som rökgasreningsmetod för att reducera utsläpp av NOx : En utredning gjord på SCA Östrands massafabrik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Josefin Wänglund; [2017]
  Nyckelord :Rökgasrening; barkpanna; NOx;

  Sammanfattning : På SCA Östrands massafabrik i Timrå produceras två olika typer av pappersmassa,blekt sulfatmassa och kemitermomekanisk massa (CTMP). Idag produceras ungefär 430 000 ton blekt sulfatmassa och 95 000 ton CTMP per år. Just nu pågåren om- och nybyggnation av sulfatmassalinjen inom projektet Helios. LÄS MER

 5. 5. Hårdare utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar : En utredning om MCP-direktivets relevans, innebörd och konsekvenser för Mälarenergi och dess anläggningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Jansson; [2016]
  Nyckelord :MCP; MCP-directiv; emissions; dust; power and heat; biofuels; fluegas cleaning; measurements; eddiciency; MCP; MCP-direktivet; emissioner; stoft; kraft och värme; biobränsle; rökgasrening; mätningar; stoftmätningar; verkningsgrad;

  Sammanfattning : EU har beslutat om ett nytt direktiv som innebär hårdare krav för mellanstora förbränningsanläggningar. Detta direktiv innebär hårdare utsläppskrav och när dessa nya gränser skall efterföljas 2025 eller 2030 är Mälarenergi ett företag som kommer att drabbas. LÄS MER