Sökning: "rökning; ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden rökning; ungdomar.

 1. 1. Ungdomar och unga vuxnas kunskap, attityder och värderingar om reproduktiv och sexuell hälsa

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lindeblad; Josephine Waks Larsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Attitudes; Reproductive health; Sex education; Sexual health; Attityder; Reproduktiv hälsa; Sexuell hälsa; Sexualundervisning; Ungdomar;

  Sammanfattning : The average age of first-time mothers is increasing, along with the incidence of sexually transmitted diseases. This indicates a low level of knowledge about fertility and an increased sexual risk-taking among young people. LÄS MER

 2. 2. Rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa och upplevelse av tobakspreventivt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Annika Janheden; Julia Rinse; [2020]
  Nyckelord :Oral hälsa; ungdomar; rökning; tobakspreventivt arbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens effekter på den orala hälsan. Ett ytterligare syfte var att beskriva gymnasieelevernas upplevelse av det tobakspreventiva arbete som bedrivs på en skola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kommuners tillsyn av rökfria skolgårdar- En innehållsanalys av kommuners inspektionsrapporter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Elenström; [2018]
  Nyckelord :rökning; skolgårdar ungdomars hälsa; rökfritt Sverige 2025; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the supervision of non-smoking school yards in Sweden. Smoking costs Swedish society an estimated 30 billion SEK annually in cost for healthcare, production losses and sick leave. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar med ADHD – välmående, relationer och missbruk

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Agergård Kareliusson; [2017]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Elevhälsovård; Relationer; Mående; Missbruk;

  Sammanfattning : Diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste diagnoserna inom sitt område. ADHD är en riskfaktor för flera folkhälsoproblem såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, varför diagnosen bör mötas av tidiga, hälsofrämjande och preventiva insatser samt stöttning till både individen och individens närstående. LÄS MER

 5. 5. Alla har rätt till en jämlik hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tove Fröman; Karin Widstrand; [2017]
  Nyckelord :Physical health; Diet; Socioeconomics; Fysisk hälsa; Kost; Socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar i olika skolor i Stockholms län. Detta besvarades genom följande frågeställningar: Finns det något samband mellan socioekonomi och den fysiska hälsan hos ungdomar i årskurs 9? Finns det något samband mellan socioekonomi och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9? Skiljer sig sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan beroende på bostadsområde? Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie. LÄS MER