Sökning: "rökning OCH graviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rökning OCH graviditet.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Välkända och mindre kända samband mellan rökning och olika sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Qusai Salman; [2016]
  Nyckelord :cigarett smokning; smoking cessation; smoking pregnancy; tobacco smoke; smoking effects; smoking risc; smoking and lung disease; smoking and heart disease; cigarettrökning; rökning; graviditet; pankreascancer; diabetes 2; tobak; lungcancer; KOL; sjukdomar; låg födelsevikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning står för mer än vart tionde dödsfall i Sverige och hälften av alla långsiktiga rökare avlider av rökrelaterade sjukdomar. Lungcancer är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige och orsakas i första hand av rökning. LÄS MER

 3. 3. Graviditet och parodontal hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lindh; Lina Sandström; [2016]
  Nyckelord :Gingivit; graviditet; parodontit; sjukdomsframkallande faktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Graviditet är det tillstånd då en kvinna bär på ett foster, vanligtvis i 9 månader. Då sker många förändringar i kroppen, både fysiska och hormonella. Parodontal hälsa ingår i den orala hälsan och påverkar både livskvalité och allmänna hälsan. LÄS MER

 4. 4. Varför kvinnor fortsätter att röka under graviditeten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nilam Hassanali; Edvardsson Beatrice; [2015]
  Nyckelord :smoking; pregnancy; person-centered care; rökning; graviditet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som röker kan drabbas av minskad fertilitet och det kan ta längre tid för dem att bli gravida. Forskning visar att rökning i samband med graviditet bland annat kan leda till missfall, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. LÄS MER

 5. 5. Vilka speciella problem finns att ta hänsyn till vid astmabehandling hos barn och ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anette Janicke; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnastma är en vanlig sjukdom och 8 procent av alla barn i Sverige är drabbade. Förekomsten av barnastma ökar och orsakas oftast av miljöfaktorer som till exempel pollen, tobaksrök eller pälsdjursallergi. Astma är en sjukdom av inflammatorisk karaktär som ger hyperreaktivitet och förträngning av luftvägarna. LÄS MER