Sökning: "rökning prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden rökning prevention.

 1. 1. Att leva med KOL - erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Sjöstrand; Jilan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; patient; upplevelser; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; experiences; lived experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en allvarlig sjukdom som successivt kan leda till döden. Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL t.ex. inandning av skadliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion samt rökning : Sjuksköterskans sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabelle Johansson-Memic; Sabina Forssmed; [2016]
  Nyckelord :nursing; living habits; adults; conversation; quantitative; omvårdnad; levnadsvanor; vuxna; samtal; kvantitativ;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan kommer i sitt arbete i kontakt med patienter som mår psykisk dåligt och som också brukar alkohol eller tobak. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion samt rökning hos 40-, 50- och 60-åriga män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
  Nyckelord :Prime nurse; smoking; cessation; motivational interviewing; experience.; Distriktssköterska; rökavvänjning; motiverande samtal; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters användande av tobak och syn på tobaksanvändning bland vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Bergström; Siri Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Tobacco prevention; Smoking; Swedish snus use; Nurse students; Nurse role; Tobaksprevention; Rökning; Snus; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tobak är den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa. Att tobak är skadligt och leder till flertalet svåra sjukdomar är idag känt bland de flesta. Trots detta röker fortfarande 10% av Sveriges befolkning och ca 800 000 snusar. Inom sjukvården röker en av tio sjuksköterskor dagligen. LÄS MER