Sökning: "rökning"

Visar resultat 11 - 15 av 293 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 11. Sambandet mellan levnadsvanor och depression hos individer över 60 år i Blekinge : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National study on Aging and Care – Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Julia Rundström; Amanda Borg; [2020]
  Nyckelord :alkohol; depression; fysisk aktivitet; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; matvanor; rökning; SNAC; tobak; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Den äldre befolkningen ökar i Sverige och det är den minskade dödligheten hos den äldre befolkningen som är den största faktorn. Depression är vanligt förekommande hos äldre och kommer med tiden få en högre förekomst. LÄS MER

 2. 12. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER

 3. 13. Risken att utveckla bukspottkörtelcancer, levercancer eller magcancer vid långtidsbehandling med protonpumpshämmare : Litteraturstudie som utvärderar säkerheten av att använda magsyrahämmande läkemedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amna Muhammad Jowad Al-Juboori; [2020]
  Nyckelord :protonpumpshämmare; bukspottkörtelcancer; levercancer; magcancer;

  Sammanfattning : Gastric ulcer is defined as an open sore of the gastric mucosa or intestinal wall. It affects approximately 5-10% of the world population. The ulcers can be situated either in the lower region of stomach mucosa (gastric ulcer) or upper region of duodenum mucosa (duodenal ulcer). LÄS MER

 4. 14. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 5. 15. Motiverande samtal som verktyg : Sjuksköterskans och patientens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Fastén; Elin Jansky Andersson; [2020]
  Nyckelord :MI; folkhälsosjukdomar; livsstilsförändring; motiverande samtal; sjuksköterskans upplevelser; patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Folkhälsosjukdomar som bland annat diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom blir vanligare för varje år och är en av orsakerna till den globala dödssiffran. Folkhälsosjukdomar går att förebygga genom kost, motion och att undvika faktorer som bidrar till ökad risk för ohälsa som rökning och alkoholkonsumtion. LÄS MER