Sökning: "rökning"

Visar resultat 16 - 20 av 274 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 16. Ett skadat hjärta : En litteraturbaserad studie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anton Thörn; Julia Ehn; [2018]
  Nyckelord :Deltagare; hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande orsakerna till för tidig död i Sverige. Hjärtinfarkt är till stor del livsstilsrelaterad där vanor som rökning, osunda matvanor och låg aktivitetsnivå är riskfaktorer. Att drabbas av hjärtinfarkt kräver förändring i patientens invanda livsstil. LÄS MER

 2. 17. Predicting Life Expectancy Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; life expectancy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att träna maskininlärningsmodeller med hjälp av ett dataset som innehåller data från över 800 hälsoundersökningar genomförda på svenska, 50-åriga män år 1963, för att undersöka vilken information som kan utvinnas gällande livslängd. Modellerna tränas som binära klassificerare and fyra olika målvariabler används. LÄS MER

 3. 18. Föräldrars motivation för att sluta röka  en litteraturstudie : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Ljungkvist; Iwona Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; intervju; kvalitativa studier; rökavvänjning;

  Sammanfattning : De flesta föräldrar som var rökare och hade små barn i hemmet var medvetna om att de utsatte sina barn för passiv rökning. Tidigare forskning visade på att det också fanns föräldrar som inte hade kunskaper om hur passiv rökning kunde påverka sitt barns hälsa och sin egen hälsa. LÄS MER

 4. 19. Upplevelsen av rökning hos patienter med perifer kärlsjukdom

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Fasterius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Peripheral arterial disease is a disease that affects many people worldwide, where smoking is one of the major risk factors for developing peripheral arterial disease. To provide accurate information to patients and to work towards health promotion, it is important to find out how patients experience smoking and their perception in association with peripheral arterial disease. LÄS MER

 5. 20. HBTQ-personers upplevelser av vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ylva Svensson; Matilda Pråme; [2018]
  Nyckelord :attitudes; experiences; LGBTQ persons; healthcare personnel; healthcare;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQ-personer som grupp lider i större utsträckning av psykisk ohälsa i relation till övriga befolkningen. Dessutom förekommer hög alkoholkonsumtion, rökning och fetma mer frekvent bland HBTQ-personer. Tidigare forskning visar även att dessa personer i vissa fall mottager sämre vård på grund av sin HBTQ-identitet. LÄS MER