Sökning: "rökning"

Visar resultat 6 - 10 av 293 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 6. Att fortsätta sluta röka : Upplevelser av att sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonathan Lewin; Daniel Uvegård; [2020]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; omvårdnad; sluta röka; transition; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas för majoriteten av rökning. Rökavvänjning ses som den mest effektiva behandling av KOL. Att sluta röka är ofta svårt och kräver livsstilsförändringar, vilket förändrar livet för individen. LÄS MER

 2. 7. Att leva med KOL - erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Sjöstrand; Jilan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; patient; upplevelser; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; experiences; lived experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en allvarlig sjukdom som successivt kan leda till döden. Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL t.ex. inandning av skadliga ämnen. LÄS MER

 3. 8. Rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa och upplevelse av tobakspreventivt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Annika Janheden; Julia Rinse; [2020]
  Nyckelord :Oral hälsa; ungdomar; rökning; tobakspreventivt arbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens effekter på den orala hälsan. Ett ytterligare syfte var att beskriva gymnasieelevernas upplevelse av det tobakspreventiva arbete som bedrivs på en skola i södra Sverige. LÄS MER

 4. 9. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 5. 10. Riskfaktorer för att utveckla peri-implantit på tandimplantat : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Nahra salmo; [2020]
  Nyckelord :peri-implantit; peri-implantit sjukdom; riskfaktorer; tandimplantat.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tandimplantat är en av de mest använda metoderna för ersättningen vid tandförlust. Tandimplantat misslyckanden är ett problem i tandvården. Peri-implantit är associerad i hög grad med tandimplantatförlust. LÄS MER