Sökning: "rökning"

Visar resultat 6 - 10 av 274 uppsatser innehållade ordet rökning.

 1. 6. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 2. 7. Motiverande samtal i samband med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Thiberg; Hanna Thorsell; [2019]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; motivational interviewing; lifestyle change; quality of life; Hjärt- och kärlsjukdom; motiverande samtal; omvårdnad; livskvalitet; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett av de störst globala hälsoproblemen och påverkar patientens livsvärld och livskvalitet. Det finns flera åtgärder patienten själv kan vidta för att påverka och förbättra sin livssituation, både för att förebygga och när sjukdom inträffat. LÄS MER

 3. 8. Skillnaden i progressionfri överlevnad för patinter som behandlades med reversibla jämfört med ickereversibla EGFR-kinas-inhibitorer under cancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Somaya Kathier; [2019]
  Nyckelord :Lungcancer; EGFR-kinasinhibitorer och resistensmutationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3650 personer dör varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och den uppkommer vanligast i 70-årsåldern. Lungcancer orsaker mer än en miljon dödsfall varje år över hela världen där rökning utgör den största riskfaktorn. LÄS MER

 4. 9. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Eriksson; Sofia Prim; [2018]
  Nyckelord :Faktorer; livskvalitet; lungcancer; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Lungcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom som vanligen orsakas av rökning. Då sjukdomen har stor påverkan på livet är det viktigt att kunna hjälpa personer som drabbats av lungcancer att hantera sjukdomen. Syftet med denna studie var att sammanställa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer. LÄS MER

 5. 10. Kommuners tillsyn av rökfria skolgårdar- En innehållsanalys av kommuners inspektionsrapporter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Elenström; [2018]
  Nyckelord :rökning; skolgårdar ungdomars hälsa; rökfritt Sverige 2025; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the supervision of non-smoking school yards in Sweden. Smoking costs Swedish society an estimated 30 billion SEK annually in cost for healthcare, production losses and sick leave. LÄS MER