Sökning: "rökstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet rökstopp.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom : En kvalitativ intervjustudie ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Stridh; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :egenvård; intervjustudie; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som påverkar både lungor och luftvägar. I Sverige är det cirka 400 000 till 700 000 personer som lever med sjukdomen. De egenvårdsråd som rekommenderas är rökstopp, andningsövningar, fysisk aktivitet samt medicinjusteringar. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar rökvanor hos patienter med kranskärlssjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Lindman; Ellinor Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Kranskärlssjukdom; Rökstopp; Främjande faktorer; Försvårande faktorer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Tobaksrökning är ett av de största hoten mot folkhälsan i världen och orsakar årligen miljontals dödsfall. Det finns ett starkt samband mellan dagligrökning och insjuknande i kranskärlssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Att fortsätta sluta röka : Upplevelser av att sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonathan Lewin; Daniel Uvegård; [2020]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; omvårdnad; sluta röka; transition; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas för majoriteten av rökning. Rökavvänjning ses som den mest effektiva behandling av KOL. Att sluta röka är ofta svårt och kräver livsstilsförändringar, vilket förändrar livet för individen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 5. 5. Livsstilsförändring - hur motiveras patienten till det? : En litteraturstudie om patienter med kranskärlssjukdom och deras upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Wik; Katarina Wessbo; [2020]
  Nyckelord :kranskärlssjukdom; livsstilsförändring; rädsla; sekundär prevention; undervisning; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är en av våra vanligaste folksjukdomar. Riskfaktorer är mångt och mycket kopplade till människans levnadsvanor. Sekundärprevention går ut på att eliminera riskfaktorer genom rökstopp, ökad fysisk aktivitet, blodfettsänkning med mera för att förhindra återinsjuknande. LÄS MER