Sökning: "rönnbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet rönnbäck.

 1. 1. Utredning av tillverkningsinducerade avvikelser i fiberförstärkt komposit genom blandningsexperiment : En fallstudie enligt DMAIC vid ABB Composites

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Larsson Turtola; Adam Rönnbäck; [2020]
  Nyckelord :Mixture design; design of experiments; fibre-reinforced composite; vacuum assisted resin transfer molding VARTM ; Blandningsexperiment; försöksplanering; fiberförstärkt komposit; vakuuminjicering;

  Sammanfattning : Tillämpningen av fiberförstärkt polymerkomposit har senaste decenniet ökat kraftigt inom flertalet högteknologiska branscher. Trots framgången är förekomsten av tillverkningsinducerade avvikelser fortfarande en utmaning. LÄS MER

 2. 2. Vilken påverkan har kvalitetskulturen vid införandet av ISO?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Ekman; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; routines; management systems; quality culture; ISO 9001; rutiner; ledningssystem; kvalitetskultur;

  Sammanfattning : Bröderna Axelssons är ett plåtslageri beläget i Karlskoga. Detta examensarbete har syftat till att undersöka kvalitetskulturen vid två olika ISO-införanden på företaget. Företaget har även fått hjälp med att skriva nya rutiner och instruktioner till processen Beredning/Produktion/Leverans. LÄS MER

 3. 3. Fritidsläraren – en komplex yrkesroll iskolans värld : En kvalitativ studie om nya fritidslärares uppfattningar avyrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rönnbäck; Björn Brännström; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; yrkesfunktion; yrkesposition och yrkesroll;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på sex nya fritidslärares uppfattningar om sin yrkesroll. Fritidslärare är ett yrkesom genomgått stora förändringar på kort tid. LÄS MER

 4. 4. Dynamics in the Swedish Grocery Retail Industry : The current landscape, challenges and levers in distribution for Swedish grocery retailers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erhan Kayhan; Leo Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; E-grocery; E-commerce; Distribution channels; Distribution challenges; Omni-channel; Brick and mortar; Click and Collect; Home Delivery; Dagligvaruhandel; E-dagligvaruhandel; E-handel; Distributionskanaler; Distributionsutmaningar; Omni-channel; Fysiska butiker; Click and Collect; Hemleverans;

  Sammanfattning : There is a significant transformation taking place in today’s retail landscape with the increasing adoption of digital technologies in society. Customers are finding new purchasing habits and retailers are exploring different channels to serve customers in. LÄS MER

 5. 5. Promoting sustainability by spreading the Integrated Profit and Loss (IP&L™) framework : A multiple case study approach in the forest- and water industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; evaluating performance; value creation; Industry collaboration;

  Sammanfattning : The integrated profit and loss (IP&L™) model is a model that provides a holistic performance evaluation of the organisation. The purpose of this study has been to explore how IP&L™ can be used in a wider setting and contribute towards more sustainable practices for an industry. LÄS MER