Sökning: "röntgen design"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden röntgen design.

 1. 1. Surface Analysis of Aluminium Alloy AA3003 Exposed to Immersion Corrosion Test : An X-Ray Photoelectron Spectroscopy Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Hansson; [2018]
  Nyckelord :XPS; X-Ray Photoelectron Spectroscopy; AA3003; aluminium; aluminum; corrosion; Immersion corrosion test;

  Sammanfattning : Corrosion is a common issue which must be accounted for when designing all metal products in our society. Many factors need to be considered when new alloys are created, and further knowledge of the corrosion process would be of great use for companies worldwide. LÄS MER

 2. 2. Testing and evaluation of component made using electron beam melting and Alloy 718 powder

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Erik Nilsson; Daniel Johansson; [2017]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; AM; Electron Beam Melting; EBM; Alloy 718; Inconel 718; Inco 718; Non-Destructive Testing; NDT; Radiography; Computed Tomography; CT; Metallography; Additiv tillverkning; Oförstörande provning; Datortomografi; Röntgen; Metallografi;

  Sammanfattning : The aerospace industry is constantly striving to becoming more economical and environmentally friendly. One of many efforts to achieve this is the Lightcam project which in this case is evaluating the use of additive manufacturing in the form of electron beam melting in conjunction with the nickel-based superalloy, Alloy 718. LÄS MER

 3. 3. CCD-baserad avvikelsemätning på röntgenstrålfältskant : Framtagande av en prototyp för mätning av avvikelse mellan röntgenstrålfält och ljusfält vid konventionell röntgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joel Robertsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar utvecklingen av ett mätverktyg för kontrollmätning av överensstämmelse mellan ljusfält och röntgenstrålfält på ett konventionellt röntgensystem. Projektet resulterade i en prototyp som använder CCD- linjesensorer för att mäta ljusintensitet och identifiera fältkanter. LÄS MER

 4. 4. Classification in Bone Scintigraphy Images Using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johnny Dang; [2016]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; neural networks; convolutional neural networks; artificial neural network; ANN; CNN; bone scintigraphy; bone scan; prostate cancer; bone metastasis; bone scan index; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main goal of this thesis is to design and implement a convolutional neural network (CNN) to classify whether hotspots in bone scintigraphy images represent cancer metastases, caused by prostate cancer, or some other physiological process. A side task was included, where another CNN was designed and trained to classify whether a bone scintigraphy image image is acquired from the front of the patient (anterior) or from the back (posterior). LÄS MER

 5. 5. UTVECKLING AV RÄDDNINGSUTRUSTNING FÖR SPINALSKADADE PATIENTER

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Aldin Sumic; Andrea Slaattelia Larsson; [2014]
  Nyckelord :räddningsutrustning; designingenjör; design; ingenjör; spinal; spinalskadad; ambulans; prehospital; vård; sjukhus; ryggskada; nackskada; vakuum; skopbår; vakuummadrass; röntgen; akut; akutmottagning; patient; akutvård; ambulansbår; bår;

  Sammanfattning : Designingenjörsstudenterna, Aldin Sumic och Andrea Slaattelia Larsson på Högskolan i Skövde har i samarbete med företaget, AB Germa, arbetat med ett produktutvecklingsprojekt under våren 2014. Syftet med uppdraget var att hitta lösningar till en eventuell konceptuell “vakuum-skop” genom att använda Germas befintliga vakuumteknik för att immobilisera en patient med misstänkt spinalskada och integrera den i den befintliga skopbåren med dess funktion att “skopa upp” en patient från olycksplatsen. LÄS MER