Sökning: "röntgen undersökningar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden röntgen undersökningar.

 1. 1. Bildgranskning för röntgensjuksköterskor – ett alternativ för framtiden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Von der Pahlen; Joakim Olsner; [2019-08-22]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; bildgranskning; muskuloskeletal; konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Introduktion: Radiologbristen i Sverige kan leda till sämre vårdtillgänglighet samt fördröjning av diagnos, samtidigt har röntgensjuksköterskeyrket bristande alternativ till karriärsutveckling. Det är möjligt att röntgensjuksköterskorna kan avlasta radiologerna genom bedömningar av enklare undersökningar såsom konventionella bilder vid muskuloskeletalt (MSK) trauma. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tobias Pettersson; Yousef Rania; [2019]
  Nyckelord :Radiographer; radiography; task shifting; competence.; Röntgensjuksköterska; radiografi; jobbglidning; kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning vilket gör att mer personal behövs inom vården. LÄS MER

 3. 3. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Jensen; [2019]
  Nyckelord :tillväxtstörning; dvärgväxt; ragdoll; förstoppning; efterblivenhet;

  Sammanfattning : Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. LÄS MER

 4. 4. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. LÄS MER

 5. 5. Experimental and theoretical studies of water droplet surfaces in the presence of glycerol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Nygren Anton; [2017]
  Nyckelord :glycerol; water surface; BESSY II; MD; GROMACS; PES; XPS; glycerol; vattenytor; BESSY II; MD; GROMACS; PES; XPS;

  Sammanfattning : Water aerosols affect the climate because they have an impact on the radiation balance and cloud formation. Water is present in all forms in the atmosphere (water, ice and steam), for example as rain and hail. Water aerosols play an important role in many biological and chemical processes in the atmosphere. LÄS MER