Sökning: "röntgen"

Visar resultat 11 - 15 av 170 uppsatser innehållade ordet röntgen.

 1. 11. Barns upplevelser av konventionella röntgenundersökningar - Röntgensjuksköterskans roll i mötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Engberg; Konstantin Gubonin; [2018-05-02]
  Nyckelord :X-ray; radiology; experience; anxiety; children; pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn bör inte betraktas som små vuxna, i enlighet med röntgensjuksköterskans profession är det viktigt att anpassa kommunikation och information efter barnets kognitiva utveckling och ålder. Då en röntgenundersökning präglas av det korta mötet ställer detta höga krav på röntgensjuksköterskan. LÄS MER

 2. 12. Investigation and Evaluation of Metal Powder Characterization Techniques : Currently available at the KTH Department of Material Science and Engineering

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Leo Hultén; Philip Jansson; [2018]
  Nyckelord :Powder Metallurgy; Metal Powder Characterisation; Evaluation; Investigation; Metal Powder Characterisation Techniques; assessment;

  Sammanfattning : The KTH Department of Materials Science and Engineering has lacked powder metallurgy research for many years, and as this field is constantly gaining in importance, such research needs to be reestablished. This requires the department to be able to accurately and efficiently characterize the properties of a powder, such as size distribution and composition, and in the short term, this needs to be done using non-specialized equipment. LÄS MER

 3. 13. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. LÄS MER

 4. 14. Surface Analysis of Aluminium Alloy AA3003 Exposed to Immersion Corrosion Test : An X-Ray Photoelectron Spectroscopy Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Hansson; [2018]
  Nyckelord :XPS; X-Ray Photoelectron Spectroscopy; AA3003; aluminium; aluminum; corrosion; Immersion corrosion test;

  Sammanfattning : Corrosion is a common issue which must be accounted for when designing all metal products in our society. Many factors need to be considered when new alloys are created, and further knowledge of the corrosion process would be of great use for companies worldwide. LÄS MER

 5. 15. Olika tekniker för att sänka stråldosen till patienter som ska genomgå datortomografi thoraxundersökning - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kaschin Ismail; Lilian Vartomian; [2018]
  Nyckelord :DT; thorax; stråldos; reducering och optimering.;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: DT går snabbt och bilderna ges i 3D format vilket är en vidareutveckling från konventionell röntgen som ges i 2D bilder. DT thoraxundersökning är en metod som har visat fler fördelar än konventionell röntgen, dock ges det en högre stråldos. LÄS MER