Sökning: "röntgen"

Visar resultat 21 - 25 av 178 uppsatser innehållade ordet röntgen.

 1. 21. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. LÄS MER

 2. 22. Surface Analysis of Aluminium Alloy AA3003 Exposed to Immersion Corrosion Test : An X-Ray Photoelectron Spectroscopy Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Hansson; [2018]
  Nyckelord :XPS; X-Ray Photoelectron Spectroscopy; AA3003; aluminium; aluminum; corrosion; Immersion corrosion test;

  Sammanfattning : Corrosion is a common issue which must be accounted for when designing all metal products in our society. Many factors need to be considered when new alloys are created, and further knowledge of the corrosion process would be of great use for companies worldwide. LÄS MER

 3. 23. Olika tekniker för att sänka stråldosen till patienter som ska genomgå datortomografi thoraxundersökning - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kaschin Ismail; Lilian Vartomian; [2018]
  Nyckelord :DT; thorax; stråldos; reducering och optimering.;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: DT går snabbt och bilderna ges i 3D format vilket är en vidareutveckling från konventionell röntgen som ges i 2D bilder. DT thoraxundersökning är en metod som har visat fler fördelar än konventionell röntgen, dock ges det en högre stråldos. LÄS MER

 4. 24. Undersökning av rökgassidig lågtemperaturkorrosion i avfallspanna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel L. Appelbom; [2018]
  Nyckelord :avfallspanna; sondmätning; stilleståndskorrosion; rökgassidig lågtemperaturkorrosion;

  Sammanfattning : Kraftvärmeproduktion med avfallspanna har visat sig vara ett effektivt sätt att lösa både problemen med den ständiga avfallsgenereringen och behovet av mer hållbar energiproduktion. Men med styrningar och lagstadganden mot deponeringar samt utsläpp, måste en allt större inkommande mängd avfall hanteras. LÄS MER

 5. 25. Subkondrala bencystor hos häst : hur och varför uppstår de?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hillevi Hassler; [2018]
  Nyckelord :subkondral; bencysta; häst; patogenes; etiologi;

  Sammanfattning : Trots att subkondrala bencystor är kända sedan länge är patogenesen inte klarlagd. I litteraturen diskuteras olika etiologier och teorier kring hur dessa leder till bildandet av bencystor. LÄS MER