Sökning: "röntgenremiss"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet röntgenremiss.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan bidra till en bristfällig röntgenremiss.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Gunneröd; Mitch Otterberg; [2018-04-25]
  Nyckelord :radiology; radiography; request form; radiology report; referring physician;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgenremissen är en del av kommunikationen mellan remitterande läkare och röntgenverksamheten och ligger till grund för att radiologer och röntgensjuksköterskor ska kunna utföra sitt arbete. Val av modalitet, önskad tidpunkt för undersökningen, patientens anamnes, frågeställning och annan information ska finnas att läsa i remissen. LÄS MER

 3. 3. Dubbeldokumentation inom vården

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anneli Roubert; [2006]
  Nyckelord :Vårdprocess; Informationslogistik; Dubbeldokumentation och dubbelarbete; Journalsystem; Arbetsrutiner;

  Sammanfattning : Studien av dubbeldokumentation inom vården är gjord inom Länssjukvården Kronoberg (LSV) närmare bestämt Kirurgkliniken på Ljungby lasarett (LL). Informationshanteringen är beskriven efter vårdprocessen ”Grav fetma”. LÄS MER