Sökning: "rörelse observation"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden rörelse observation.

 1. 1. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. LÄS MER

 2. 2. Materialflödeseffektivisering mellan godsmottagning och montering : en kartläggning av aktiviteter mellan godsmottagning och montering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Ellen Andersson; Charlotte Klingspor; [2019]
  Nyckelord :Material handling; material flow; information flow; just in sequence JIS ; line back principle; Materialhantering; materialflöde; informationsflöde; just in sequence JIS ; line back principle;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka förbättringsmöjligheter i materialflödet mellan godsmottagning och montering. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering effektiviseras? Metod – En förstudie genomfördes för att definiera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Capillary Blood Flow Measurement based on Nail-fold Microscopic Images using Feature Based Velocity Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yue Wang; [2019]
  Nyckelord :Nail-fold capillary; Medical image processing; Feature matching; Dual-Window matching; Optic-Flow; Nail-fold capillary; Medicinsk bildbehandling; Feature-matchning; Dual-Window-matchning; Optic-Flow;

  Sammanfattning : Microscopic video images of microcirculation have been used in clinical diagnosis for years, and theparameters obtained from images reveal most physiological activities and body organizations.Particularly, the blood flow speed is one of important indexes, which reflects the state ofmicrocirculation and make significant marks in diagnosis. LÄS MER

 4. 4. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Jonson; [2019]
  Nyckelord :feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Sammanfattning : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. LÄS MER

 5. 5. Mindfetalness : barnmorskors upplevelse av att arbeta med en metod för observation av fostrets rörelser i slutet av graviditeten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Björnsdotter; Selam Hayle; [2019]
  Nyckelord :Mindfetalness. Fetal movements. Antenatal work duties. Experience. Midwives.; Mindfetalness. Fosterrörelser. Antenatala arbetsuppgifter. Upplevelse. Barnmorskor;

  Sammanfattning : Fostrets rörelser kan vara en indikator på den intrauterina miljön, där avtagande fosterrörelser kan tyda på att moderkakan inte fungerar optimalt. När fostret får för lite syre och näring spar fostret energi genom att röra sig mindre. Det finns olika räknemetoder för att registrera fosterrörelser. LÄS MER