Sökning: "rörelse observation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden rörelse observation.

 1. 1. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jessica Vahlberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Sammanfattning : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. LÄS MER

 2. 2. Genom betraktande och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Anna Hansson Brusewitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från att ha förklarat världen genom religion och mystik lever vi i ett samhälle som värderar vetenskap och ekonomisk tillväxt högre än andlighet, på gott och ont. Ändå kan vetenskapen inte förklara allt och välstånd inte vara det ända målet. LÄS MER

 3. 3. Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elisabeth Theodoridou; Marina Mikuljan; [2018]
  Nyckelord :Agneslundsvägen; omfördelningseffekt; gatuprostitution; miljöförutsättningar; sexköpslagen; Sorgenfri;

  Sammanfattning : Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt att undersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar till att beskriva området Sorgenfri i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Bilateral muskelaktivering och effektutveckling : En observation av bilateral rörelse med armergometer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Laban Karlsson; Marcus Åström; [2018]
  Nyckelord :bilateral; ergometer; EMG; effekt; effektutveckling; paracykling; bilateral; ergometer; EMG; power; power production; paracycling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling, samt muskelaktivering i de övre extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i muskelaktivering och effektutveckling fanns i dominant respektive icke dominant övre extremitet, samt diskutera dess implikationer. LÄS MER

 5. 5. Pulshöjande träning för mellanstadieelever : Upplevelsen av elevers fysiska- och kognitiva förmåga i en hälsoinriktad skola

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Derya Hirori; Anna Karlsdotter Patane; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur en hälsoinriktad skolmiljö påverkade elevernas psykiska och fysiska hälsa. Vi valde Ålstensskolan som är en kommunal F-5 skola i Stockholm. Skolan hade daglig pulshöjande träning på schemat, för att få eleverna fysiskt aktiva. LÄS MER