Sökning: "rörelseförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet rörelseförmåga.

 1. 1. Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgen En kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Aideborn; [2021-08-30]
  Nyckelord :Undernäring; Måltidsmodellen; Äldreomsorg; kostpolicydokument;

  Sammanfattning : Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande. LÄS MER

 2. 2. "Idrotten utanför skolan blir ju som en motivering i skolan också" : En studie om tävlingsidrottande flickors motivation till att utveckla rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :rörelseförmåga; tävlingsidrott; motivation; flickor; self – determination theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka om huruvida elever anser sig ha nytta av ämnet idrott och hälsa med fokus att utveckla rörelseförmågan, i sin tävlingsidrott. Tidigare forskning tyder på att inre motivation har betydelse för eleverna i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. En studie om funktionsbyte och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelseförmåga på Göta hovrätts domstolsbyggnad från 1650 : Från ett förvaltningsperspektiv

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Nathalie Ingmarsdotter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Several cultural-historical buildings are chosen to be teared down instead of researching the opportunities of maintaining the cultural-historical buildings due to the difficulties of with accessibility adaption in cultural-historical buildings. The lack of antiquarian expertise can be related to the lack of taught antiquarian knowledge in the higher education level regarding construction and architectural engineering. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters beskrivning av sitt arbete med graviditetsrelaterad ländrygg- och/eller bäckensmärta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Jarl; Fanny Schönning; [2021]
  Nyckelord :behavioral change; everyday behaviors; physiotherapy; pregnancy; social cognitive theory; treatment; behandling; beteendeförändring; fysioterapi; graviditet; socialkognitiv teori; vardagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken bakom graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är multifaktoriell och många kvinnor drabbas någon gång under sin graviditet. Besvären kan påverka många aspekter av det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av återhämtningen efter en höftfraktur hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robyn Norberg; Filip Palm; [2021]
  Nyckelord :Emotionell påverkan; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelse; Återhämtning; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle lever människor längre än de gjorde förr och detta leder till nya utmaningar i vården. Hanteringen av höftfrakturer har förändrats och har numera ett akut hanteringssätt för att minska komplikationsriskerna efter frakturen. LÄS MER