Sökning: "rörelseglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet rörelseglädje.

 1. 1. ”Men inget spring. För springa får man göra ute, annars blir det kaos!” : En kvalitativ intervjustudie om hur förskolans arbete med fysisk aktivitet förstås, främjas och implementeras - och hur det i sin tur kan påverka barns hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Duran; Lena Rosén; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Välbefinnande; Empowerment; Lek; Rörelseglädje; Förskola; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen av den fysiska aktivitetens betydelse och plats i förskolan samt belysa hur några förskollärare beskriver sitt arbete för att främja fysisk aktivitet i förskolans dagliga verksamhet. Enligt Världshälsoorganisationen (2019, s. LÄS MER

 2. 2. Rörelsens plats i fritidshem : -En kvalitativ intervjustudie med elever om rörelse i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :John Hillegran; Rasmus Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik; skola; fritidshem; rörelse; fysisk aktivitet; kognitiv förmåga; motorik; psykiskt välbefinnande;

  Sammanfattning : Rörelse är en central del i människans liv som utförs dagligen men begreppet rörelse kan vara svårt att definiera. Samtidigt diskuteras det att barn blir allt mer inaktiva. Syftet med denna studie är att få reda på elever i fritidshems uppfattning och perspektiv på rörelse. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 4. 4. Motivation till fysisk aktivitet i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med att motivera barn till rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Lindman; Linda Boman; [2021]
  Nyckelord :children; motivation; movement; physical activity; preschool; barn; fysisk aktivitet; förskola; motivation; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra hur förskollärarna arbetar för att stimulera barnens motivation till rörelse. Vi fokuserar undersökningen på hur en stimulerande miljö kan påverka motivationen, och vad förskollärarens inställning har för betydelse för barnets rörelseglädje. LÄS MER

 5. 5. Rörelseglädje i förskolan : hur förskollärare ser på rörelseglädje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Larsson; Maja Andersson; [2021]
  Nyckelord :rörelseglädje; rörelse; glädje; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Utifrån ämnet rörelseglädje i förskolan och ett citat från läroplanen för förskolan genomfördes en kvalitativ studie. Det syfte studien utgick ifrån var följande: Syftet med denna kvalitativa studie var att skapa kunskap om vad rörelseglädje i förskolan innebär. LÄS MER