Sökning: "rörflänsar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rörflänsar.

  1. 1. Optimization of the AdBlue e vaporation module for Scania V8 engines

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Mattia Antoniotti; [2017]
    Nyckelord :CR; evaporation unit; urea deposits; heat fins; Urea; förångningsmodulen; ureaavlagringar; rörflänsar;

    Sammanfattning : The aftertreatment techniques introduced to follow the emission legislations require a constant improvement process to comply with the gradually more stringent demands. SCR is the system used nowadays to deal with NOx emissions in most heavy-duty vehicles. LÄS MER