Sökning: "rörlighet och flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden rörlighet och flexibilitet.

 1. 1. Största utmaningen som finns : En grundad teori studie om hur företag behåller sin personal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Hemlin; Mia Mossberg; [2022]
  Nyckelord :intern employer branding; behålla personal; föränderlig arbetsmarknad; grundad teori; satsning på personalen;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka om, och i sådant fall hur, företag arbetar med att behålla sin befintliga personal. Utgångspunkten för studien är att individer idag lever med en föränderlig arbetsmarknad, vilket kräver en anpassning från arbetsgivare för att möta arbetstagares växande krav. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Få jobbet gjort, få betalt och gå hem lycklig! : Organisationstillhörighet & arbetstillfredsställelse bland konsulter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eleonora Minou; Melvin Obita; [2021]
  Nyckelord :social gemenskap; flexibilitet; arbetstillfredsställelse; motivation; konsult; organisationstillhörighet; trivsel; ledarskap; psykosociala;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur konsulter beskriver och resonerar om sin organisationstillhörighet och arbetstillfredsställelse. För att ta reda på detta genomfördes sju semistrukturerade intervjuer på konsulter med minst två års arbetslivserfarenhet som konsulter. LÄS MER

 4. 4. Kan yoga minska stress och motivera till ökad fysisk aktivitet? : En intervjustudie om MediYoga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Wirsén; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fysisk inaktivitet; Stress; Yoga; MediYoga;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens samhälle är många människor fysiskt inaktiva och deras tillvaro präglas av ökad stress. Yoga kombinerar fysisk aktivitet med medvetenhet och mental balans. Idag förknippas yogan som en träningsform, en metod för avkoppling och en levnadsfilosofi. LÄS MER

 5. 5. Nordisk ödemarksterräng - Framtidens slagfält?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Larsson; [2020]
  Nyckelord :värnkraft; Norrlandsjägarbataljon; strid på djupet; ödemarksterräng; subarktiskt förmåga; flexibilitet; organisatorisk flexibilitet; balans; mångfald; redundans.;

  Sammanfattning : Att behärska förmågan till överraskning har varit, är och kommer vara en framgångsfaktor i krigföring. Likaså vikten av att återhämta den militära organisationen efter att ha blivit utsatt för en sådan. En organisation som genomsyras av flexibilitet har bättre förutsättningar till denna återhämtning. LÄS MER