Sökning: "rörlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade ordet rörlighet.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. RC-TMV : Remote Controlled Tracked Multipurpose Vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Anton Karlén; [2021]
  Nyckelord :Robot; mechatronics; remote control; multifunction; tracked; Robot; bandvagn; fjärrstyrning; mekatronik; fleranvändning;

  Sammanfattning : This project seeks to design and construct a track-driven radio controlled vehicle and controller. The purpose is to research if radio can be effectively used to control the robot remotely, as well as research to what extent a tracked design increases the mobility when compared to a wheel-design. LÄS MER

 3. 3. Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; rättsstatsprincipen; rättsstat; ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; straffrättsligt samarbete; europeisk arresteringsorder; horisontell dialog; EU Law; Rule of Law; Mutual trust; Mutual recognition; Judicial cooperation in criminal matters; European arrest warrant; horizontal dialogue; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. LÄS MER

 4. 4. Effekter av statisk och dynamisk stretching på sprintlöpning: : En experimentell studie av prestationen på 200 meter efter två olika uppvärmningsprotokoll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jefta Langerak; Morgan Poopuu; [2021]
  Nyckelord :Dynamic movement; acute effect; prior activity; range of motion; sprint; Dynamisk rörlighet; akuta effekter; innan aktivitet; rörelseomfång; sprintlöpning;

  Sammanfattning : Stretching som uppvärmningsrutin inför idrottsaktiviteter anses ha både skadeförebyggande och prestationshöjande effekter. Studier antyder att statisk stretching kan ha negativ inverkan på prestationen, särskilt explosiva aktiviteter som hopp och sprintlöpning. LÄS MER

 5. 5. Factors influencing the mass adoption of VR video platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Myroslava Zaiets; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality; Virtual Reality Ecosystem; VR Video; VR Platforms; Technology Adoption.;

  Sammanfattning : Despite the number of studies demonstrating the opportunities for the broad implication of virtual reality (VR) across numerous industry domains, including media, this technology has not yet made history, to a large extent, because of the bottlenecks that prevent it from becoming mainstream. A number of media houses, video production companies, and even VR equipment developers such as The New York Times, Disney, or Oculus invested into the creation of the VR video platforms and apps with 360-degree films and VR movies. LÄS MER