Sökning: "rörlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 878 uppsatser innehållade ordet rörlighet.

 1. 1. Principalens bemötande av nyexaminerade fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Elliott Lantz; Erik Tolf; [2023]
  Nyckelord :Principal agent; Real Estate Agents Inspection FMI ; Real Estate Agents; Commission-based salary; Financial stress; Principal agent; Fastighetsmäklarinspektionen FMI ; Fastighetsmäklare; Provisionsbaserad lön; Ekonomisk stress;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Fastighetsmäklaryrket är en ständigt växande bransch med hög rörlighet och där allt fler individer väljer att utbilda och registrera sig till fastighetsmäklare varje år. Det finns även en relativt hög andel som väljer att lämna yrket inom kort tid efter registrering. LÄS MER

 2. 2. Kupongskatt på utländska offentliga pensionsinstitut - en inskränkning av den fria rörligheten för kapital?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Apelgren; [2023]
  Nyckelord :skatterätt; kupongskatt; fri rörlighet för kapital; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Foreign public pension funds receiving dividends from Swedish companies are in Sweden subject to withholding tax of up to 30 percent of the gross amount of the dividends. The domestic equivalents, the Swedish governmental pension funds, the AP-funds, are exempt from income tax as they are a part of the Swedish state. LÄS MER

 3. 3. Skatteskuld, flyttkostnad och ineffektivt utnyttjat bostadsbestånd : En kartläggning över Sveriges kommuner

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Frida Kalmertun; Jens Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Capital Gains Tax; Transaction Costs; Dormant Tax Debt; Moving Costs; Residential Mobility; Kapitalvinstskatt; Transaktionskostnader; Latent skatteskuld; Flyttkostnader; Bostadsrörlighet;

  Sammanfattning : Det finns många indikationer på att Sveriges bostadsmarknad fungerar dåligt och statistik från Boverket visar att många kommuner upplever ett bostadsunderskott. Samtidigt indikerar statistik från Statistiska centralbyrån att stora delar av Sveriges befintliga bostadsbestånd används ineffektivt. LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har en låg mängd statisk stretching på rörlighet, styrka och explosivitet? : En Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Toivanen; Marcus Segerfalk; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; Maximal styrka; Rörelseomfång; Spänst; Statisk stretching;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statisk stretching har visat sig ha en positiv effekt på rörlighet, styrka och spänst när stretching utförts med hög mängd och intensitet. Stretching under kortare perioder innehållande mindre mängd är inte lika välstuderat. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer anställda att stanna i en organisation? : Hur en stor svensk organisation med låg personalomsättning aktivt arbetar för att bibehållande anställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Forsell; Carl Rådfeldt; [2023]
  Nyckelord :Bibehålla anställda; personalomsättning; arbetsklimat; passform; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Då arbetsmarknaden numera kännetecknas av en hög rörlighet, där individer som ofta byterarbete, behöver organisationer förstå varför anställda väljer att stanna kvar. Syftet med studienär att öka förståelsen för varför anställda väljer att stanna i en organisation samt att dra lärdomarfrån hur en organisation aktivt arbetar med bibehållandet. LÄS MER