Sökning: "rösträtt historia"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden rösträtt historia.

 1. 1. Världens skuldbörda, den betydelselösa kvinnan : Ett känslohistoriskt perspektiv på LKPR:s retoriska drag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jessie Strand; [2021]
  Nyckelord :Känslohistoria; Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt; kvinnlig rösträtt; suffrage; retoriska drag; genushistoria; politisk historia; känslor;

  Sammanfattning : This essay aims to study the Swedish suffrage movement, LKPR from an emotional historical perspective. How did the activists in the early 1900s relate to emotions, in a time in which women were described as “too emotional” to participate on the public stage? What do the emotions that got expressed actually mean and how could this affect the practical actions of the organisation? Do the activists share an emotional language, simply because they share the same restrictions and goals in life? The study will be formed as a discourse analysis, which will show us the importance of understanding that language and practical actions are interrelated. LÄS MER

 2. 2. Folkmakt eller herremakt? : En närläsning av rösträttsdebatterna i riksdagen 1906 och 1907

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anders Parak; [2020]
  Nyckelord :Rösträtt; rösträttsreform; demokratisering; demokratiseringsprocess; 1907; Sverige;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker rösträttsbeslutet 1907. Det är framförallt debatterna i riksdagen som står i centrum. För att förstå händelserna 1907 är det viktigt att även granska tidigare tilldragelser i den svenska demokratiseringsprocessen. Därför kommer riksdagsdebatten om rösträttsfrågan 1906 också att analyseras ingående. LÄS MER

 3. 3. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER

 4. 4. Illuminationer. 1900-talets kvinnor och män i historieämnets läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Möllerström; [2019]
  Nyckelord :bildanalys; föreställningar; genus; historia; jämställdhet; normer; lgr11; kvinnor; män; läroplan; styrdokument; läroböcker;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flera undersökningar påvisat att det, i strid med skolans styrdokument, råder stor ojämställdhet i de läroböcker som används på högstadiet. Genusforskningen konstaterar att skolan konserverar normer och föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, verka och se ut. LÄS MER

 5. 5. En farlig idé? : Debatten om allmän rösträtt i det brittiska parlamentet, 1839-1848

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Samuel Jones; [2019]
  Nyckelord :allmän rösträtt; England; Storbritannien; parlamentarisk debatt; demokrati; Chartism; 1800-talet.;

  Sammanfattning : Great Britain’s road to universal suffrage was a long one. Much attention has been paid by historians to the moments of great legislative reform, but less to the idea behind them. History is, however, also about the journey to such moments and how ideas gain or lose traction in society. LÄS MER