Sökning: "röststörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet röststörningar.

 1. 1. Röstens fysioterapi : om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :röstvård; anspänning; röstproblem; sångförmåga; sånghämningar; förebyggande åtgärder; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. LÄS MER

 2. 2. Hur bubblar du? : En kartläggning av hur röstlogopeder använder rörfonation i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Kajsa Rudenfors; Tessa Boelhouwers; [2019]
  Nyckelord :Tube phonation; resonance tube; LaxVox; straw phonation; voice disorders; SOVTE; voice treatment; Rörfonation; glasrör; LaxVox; rörfonation med sugrör; röststörningar; SOVTE; röstbehandling;

  Sammanfattning : Tube phonation is a voice treatment method for patients with voice disorders. The purpose of this study was to map speech language pathologist’s (SLPs) use of tube phonation in Sweden and to investigate the underlying factors for how the method is realized. LÄS MER

 3. 3. Voice Disorders and The Perceived Effects of Speech and Language Pathology Treatment in Patients with Exercise-Induced Laryngeal Obstruction (EILO) : A Follow-up Study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zhiwar Naeimiakbar; Marlene Yanez Ramirez; [2018]
  Nyckelord :SLP; EILO; exercise; voice disorders; voice; vocal folds; anatomy; treatment; survey; logopedi; EILO; träning; röststörningar; röst; stämband; anatomi; behandling; formulär;

  Sammanfattning : Introduction: Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) is a condition associated with stridor, wheezing and dyspnea during exercise. The condition is commonly divided into two subtypes, glottic and supraglottic, depending on the level of the obstruction in the larynx. The obstruction may also occur in a combined form. LÄS MER

 4. 4. Instrumentell röstregistrering : En jämförande studie med talfonetogram och VoxLog

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Marie Jansson; Linda Sund; [2014]
  Nyckelord :VoxLog; röstregistrering; talfonetogram;

  Sammanfattning : BakgrundRöstproduktionen är föränderlig och påverkas av miljö och situation. Ofördelaktigt röstbeteende kan leda till röststörningar. Vid behandling av röststörningar är det essentiellt att kartlägga ogynnsamma röstbeteenden. Ljudstudioinspelningar har visat sig otillräckliga vid sådana kartläggningar. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linn Englund; Kristin Gunnarsson; [2013]
  Nyckelord :Logopedics; Voice handicap index; VHI; Voice therapy; Voice disorders; Logopedi; Röstlogopedi; Röststörningar; Röstbehandling; Rösthandikappindex; RHI;

  Sammanfattning : BakgrundKraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. LÄS MER