Sökning: "race"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade ordet race.

 1. 1. Utsidan ger insidan en chans - En blandad metodstudie om vad vita svenskar tycker är viktigast av gemensam ras eller gemensam etnicitet i valet av vem man vill dejta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Calixto Puma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :dating preferences; race; ethnicity; swedes; social categorisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what is most important of common race or common ethnicity in the choice of who you want to date. This study highlights how white swedes select and reason about whom one wants to date based on common race and common ethnicity​. LÄS MER

 2. 2. In-between the National and the Foreigner: A Critical Discourse Analysis of the “half-bloods” in South Korean Newspaper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hyun Jun Kim; [2020]
  Nyckelord :Mixed-race; South Korea; discourse analysis; news papers; pure-bloodism;

  Sammanfattning : This paper seeks to examine how South Korea news medias portrayed mixed-race South Koreans in Korean society by checking articles from the newspapers Dong-A Ilbo and Kyunghyang Shinmun. The paper explores the process of formation of discourse on mixed-race in South Korea, and the contextual background that related to it by analysing about 800 newspaper articles from 1950 to 2019 through critical discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. White faces and black masks: The Dutch Sinterklaas tradition – A colonial hangover or a children’s tradition meant for everyone?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Yohannes Henriksson; [2020]
  Nyckelord :The Netherlands; Symbolism; Tradition; Identity; Whiteness; Racism; Sinterklaas; Zwarte Piet;

  Sammanfattning : Open-minded attitudes and an international environment are two terms that describe Amsterdam and the Netherlands well. Yet, in contradiction, the Sinterklaas tradition and, especially, the ritual of dressing up as Zwarte Piet takes annually place in the Dutch society. LÄS MER

 4. 4. ”I framtiden kanske det kommer. Jag blir som svensk.” : En studie om narrativa identiteter och språkutveckling hos fyra eritreaner på sfi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Martina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Identity; second language education; narrative; repertoire; language practices; race; identitet; etnopoetisk metod; repertoar; språkpraktiker; makt; narrativ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra sfi-studerande (svenska för invandrare) av eritreanskt ursprung upplever sin egen språk- och identitetsutveckling genom sina egna livsberättelser. Materialet har insamlats via djupintervjuer och ett fokusgruppsamtal, transkriberats enligt etnopoetisk metod och sedan analyserats utifrån ett etnografiskt-narrativt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Den globala jakten på billig arbetskraft : - kapplöpningen mot botten och konsumentens moraliska ansvar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Grolle Lovisa; [2020]
  Nyckelord :Klädindustrin; klädföretag; moraliskt ansvar; konsument; Bangladesh;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to analyze four strategies consumers use in order to avoid responsibility concerning the impact one’s clothing consumption can have on human rights. The purpose is to investigate whether the clothing industry contributes, or does not contribute, to human rights. LÄS MER