Sökning: "radar scattering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden radar scattering.

 1. 1. On the Influence of Scattering From a Power-pole on an Airport Radar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ao Hu; [2019]
  Nyckelord :Power-pole; VOR System; Airplane; EFIE; MOM; RWG; Scattering.; Kraftstolpar; VOR Systemet; flygplan; EFIE; MoM; RWG; Spridning;

  Sammanfattning : Power-poles are one of the common massive conducting structures in cities and countryside. To fulfill the remarkable increased electric power demand nowadays, the number and the size of power-poles are also growing over the past few decades. LÄS MER

 2. 2. Surface Classification with Millimeter-Wave Radar for Constant Velocity Devices using Temporal Features and Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :David Montgomery; Gaston Holmén; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Surface Classification; Feature Extraction; Autonomous Devices; Millimeter-wave Radar; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Classification of surfaces in the near field using millimeter-wave radar commonly considers the use of polarization based methods for road condition monitoring. When a surface consists of larger structures one instead wishes to monitor the surface topography. LÄS MER

 3. 3. Incoherent Scattering of Twisted Radar Beams from the Ionosphere

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Viktor Lannér; [2017]
  Nyckelord :ionosphere; plasma; twisted beams; orbital angular momentum; oam effects;

  Sammanfattning : In the search for natural orbital angular momentum (OAM) effects, some of the first incoherent scatter experiments with twisted radar beams during aurora were conducted at Poker Flat Incoherent Scatter Radar (PFISR), Alaska, USA, in October 2012. Experimental data of scatter from beam configurations with opposite twists were investigated. LÄS MER

 4. 4. A Historic Record of Sea Ice Extents from Scatterometer Data

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Inès Otosaka; [2017]
  Nyckelord :sea ice; radar scattering; scatterometer;

  Sammanfattning : Sea ice is a vital component of the cryosphere and does not only influence the polar regions but has a more global influence. Indeed, sea ice plays a major role in the regulation of the global climate system as the sea ice cover reflects the sun radiation back to the atmosphere keeping the polar regions cool. LÄS MER

 5. 5. Radardetektering av stålämnen med hjälp av UWB-radar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik; Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Billy Thunberg; Kalle Kurttio; [2016]
  Nyckelord :UWB-radar; PRBS; cross-correlation; ability to penetrate; detection capability; Hilberttransform; furnaces; billets; reference measurement; target measurement; UWB-radar; PRBS; korskorrelation; penetrerande förmåga; detektionsförmåga; Hilberttransform; omvärmningsugn; stålämnen; referensmätning; målmätning;

  Sammanfattning : Stålindustrierna Sandvik, Sandviken och SSAB, Borlänge tillverkar billets (kvadratiska ochlångsmala stålämnen). Vid tillverkningen av billets förflyttas stålämnena stegvis i ugnensamtidigt som de hettas upp. När stålämnena når slutet av ugnen lyfts de ur av en externmaskin. LÄS MER