Sökning: "radar systems"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden radar systems.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Unmanned Aerial Vehicle Positioning Using a Phased Array Radio and GNSS Independent Sensors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Carl Rapp; [2019]
  Nyckelord :Sensorfusion; Kalman filter; Phased Array Radio; UAV; Positioning;

  Sammanfattning : This thesis studies the possibility to replace the global navigation satellite system (GNSS) with a phased array radio system (PARS) for positioning and navigation of an unmanned aerial vehicle (UAV). With the increase of UAVs in both civilian and military applications, the need for a robust and accurate navigation solution has increased. LÄS MER

 3. 3. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER

 4. 4. Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Christian Clase; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; tensorflow; bildanalys; mönsterigenkänning; k-means; kluster;

  Sammanfattning : This master´s degree project is carried out by Trafikverket and concerns machine learning and image detection of defective pantographs on trains.   Today, Trafikverket has a system for detecting damages of the coal rail located on the pantograph. LÄS MER

 5. 5. Detektering av igentäppta dagvattenbrunnar i smart cities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Anna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :igentäppta dagvattenbrunnar; smart cities; internet of things; radar; bildsegmentering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the urban society there are more and more hard surfaces that prevent the natural drainage of rain water. To lead the runoff of rain water and to avoid flooding it is crucial that the systems for drainage work properly. LÄS MER