Sökning: "radicalization"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet radicalization.

 1. 1. Islamophobia in the Netherlands: Semi-Structured Interviews with Implementers of Polarization and Radicalization Action Plan 2007-2011

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Farinaz Aryanfar; [2021-07-01]
  Nyckelord :islamophobia; integration; Netherlands; peace and conflict studies;

  Sammanfattning : Islamophobia has been on the in many countries in the past decade. However, not much research has been done on solutions to decrease it. This thesis is a case study of the Dutch Polarization and Radicalization Action Plan (PRAP) projects implemented during 2007-2011. LÄS MER

 2. 2. Mellan identitet och ideologi : Hur Socialidentitetsteorin kan analysera muslimers förklaringar av radikaliseringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fransson; [2021]
  Nyckelord :Social Identity Theory; violent Islamic extremism; extremism ideology; identity and ideology;

  Sammanfattning : Violent islamistic extremism has together with violent right-wing extremism been marked as the highest probable threat for potential terrorist attacks in Sweden. Research within violent extremism has shown a certain level of consensus around what factors drive radicalization. LÄS MER

 3. 3. “BEKRÄFTELSE FRÅN KVINNOR ÄR INGET SKÄMT” : EN STUDIE OM INCELS FÖRESTÄLLNINGAR OM MASKULINITET OCH INTIMA RELATIONER

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Evelina Hoffmann; Elin Åberg; [2021]
  Nyckelord :Celibacy; Erotic Capital; Hegemonic masculinity; Incel; Involuntary Celibacy; Manosphere; Masculinity; Celibat; Erotiskt kapital; Hegemonisk maskulinitet; Incel; Manosfären; Maskulinitet; Ofrivilligt celibat;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har främst belyst incels i relation till våld och radikalisering. Förhållandevis lite akademisk uppmärksamhet har tillägnats det som kan förstås som kärnan av incelgemenskapen; avsaknaden av intima relationer. LÄS MER

 4. 4. Radicals with a cause: How Nordiska motståndsrörelsen expresses grievances in its violent political mobilization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Freja Wehrling; [2021]
  Nyckelord :Radicalization; extremism; violent political mobilization; right-wing; grievance; horizontal inequality; identity; relative deprivation; Nordiska motståndsrörelsen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Radicalization is a debated concept and should a consensus arrive on its meaning, the ambiguity of the process would most likely remain. This research paper does not side with any model of radicalization but instead chooses to focus on one concept present in much of this research, namely grievance. LÄS MER

 5. 5. Den vältränade kvinnan som ett hot motden rådande samhällsordningen : Kampen om den jämlika könsrepresentationen påolympiska sim- och friidrottsarenan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Thomas Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Olympic Games 1896–2016; Equality; Gender Equality; International Olympic Committee IOC ; Federation Sportive Feminine Internationale FSFI ; Athletics; Swimming.; Olympiska spelen; friidrott; simning; jämställdhet; FSFI; IOK;

  Sammanfattning : This thesis examines the struggle for equal gender representation in the Olympic swimming and athletics arena. It investigates the relationship in participation and representation between men and women in athletics and swimming from the first modern Olympic Games in Athens in 1896 to Rio de Janeiro in 2016. LÄS MER