Sökning: "radicalization"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet radicalization.

 1. 1. Är alla människor potentiella terrorister? En systematisk litteraturstudie om riskfaktorer för terrorism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lova Isovaara; Linnéa Lind; [2019]
  Nyckelord :Extremism; Terrorism; Identification; Radicalization; Risk factor; Prevention;

  Sammanfattning : Terrorism är ett växande samhällsproblem som kräver insatser riktade mot de bakomliggande riskfaktorerna för att ett preventivt arbete ska kunna bedrivas gynnsamt. Säkerhetspolisen har gjort ett utlåtande där de informerar om att hotnivån för terrorangrepp i Sverige har ökat under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. "De jagar egentligen alla hål i sin kropp och själ" : Att avhålla sig från våldsbejakande islamistisk extremism - ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Niclas Floberg; Nina Erixon; [2019]
  Nyckelord :desistance; radicalization; deradicalization; life course theory; disillusionmen; avhållsamhet; radikalisering; avradikalisering; livsloppsteori; disillusionment;

  Sammanfattning : Title: They are searching for the holes in their bodies and souls – desistance from violent Islamic extremism, a qualitative approach.   This essay aims to provide a deeper understanding and insight into why individuals choose to leave violence-promoting Islamist environments. The choice of method has been qualitative. LÄS MER

 3. 3. Dealing with radicalization: A comparative study of the current initiatives to counter radicalization among young people in Sweden and Germany and the challenges which need to be met

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Tzouvara; [2019]
  Nyckelord :radicalization; violent extremism; online hate; deradicalization; counter-radicalization; Islamophobia; social cohesion;

  Sammanfattning : Radicalization, especially when it leads to extremism and political violence, has been on the rise in recent years on global scale and policy makers have tried to tackle the phenomenon, which poses a great risk to our societies. Especially young people, who are among the most vulnerable parts of society, are prone to radical beliefs that might come from the use of social media and/or by their exposure to socio-economic inequalities or religious fundamentalism. LÄS MER

 4. 4. Terror, religion och radikalisering - exempel på bakomliggande riskfaktorer i förbrytarnas psyke och tidigare liv. : - En kvalitativ studie med utgångspunkt i Lewis R. Rambos omvändelseteori.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Fabian Kjaergaard; [2019]
  Nyckelord :Religious violent radicalization; risk factors; existential dimensions; conversion-theory; terrorism;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this research was to analyze if Lewis R. Rambos conversion the- ory can be applied to describe religious radicalization towards violent Islamic terrorism or not. LÄS MER

 5. 5. Islamistisk radikalisering : En studie av särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Fredriksson; Magnus Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Radicalization; Islamism; Sweden; Particularly exposed areas; Case study; Rosengård; Angered; Rinkeby; Radikalisering; Islamism; Sverige; Särskilt utsatta områden; Fallstudie; Rosengård; Angered; Rinkeby;

  Sammanfattning : Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world.  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. LÄS MER