Sökning: "radikalfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet radikalfeminism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Radikalt jämställdhetsarbete? : En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tove Andersson; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Institutionalism; Radikalfeminism; Liberalfeminism; Gendered institutions; Gendered effects Idealtypsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. LÄS MER

 3. 3. Feminism och regeringen Löfven: En idéanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :feminism; utrikespolitik; idealtyper; liberalfeminism; radikalfeminism; socialistisk feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 2014 the Swedish government has had a feminist foreign policy. This thesis aims to examine which kind of feminism the policy is built upon. To investigate this a content analysis with a focus on ideas was used. Three different ideal types of feminism were set up from liberal, radical and socialist feminism. LÄS MER

 4. 4. EU - Jämställdhetens riddare eller narr? : En fallstudie över EU:s inverkan på jämställdhet i Kroatien från förhandling till inträde till EU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Forsström; [2018]
  Nyckelord :new insitutionalism; ard law; soft law; jämställdhet; EU; Europeiska kommissionen; radikalfeminism; kvalitativ metod; intresse; institution;

  Sammanfattning : During the accession period EU has the opportunity to influence a future member state in various political areas. Is gender equality politics one of them? The purpose of this thesis is to explore EUs role in promoting gender equality in Croatia, the latest member who entered 1 July 2013. LÄS MER

 5. 5. Låt flickor få växa upp hela : en genusteoretisk diskursanalys av UNFPA:s förklaring av kvinnlig könsstympning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; radikalfeminism; patriarkatsteori; sexualitet; kvinnors rättigheter; Förenta Nationerna; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt det internationella samfundet är kvinnlig könsstympning ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för ojämlikhet mellan könen som är djupt rotat i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, samt att det representerar samhällets kontroll över kvinnor. LÄS MER