Sökning: "radikalfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet radikalfeminism.

 1. 1. "Skit i kosmetik - Vi vill snacka politik." En kvalitativ textanalys av Grupp 8:s porträttering i media ur ett radikalfeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Liv Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Grupp 8; 1970-talet; media; porträttering; kvinnorörelse; Kvinnobulletinen; radikalfeminism; Sverige; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen skildrar synen på och framväxten av radikalfeminismen i Sverige under 1970-talet. Detta görs genom en undersökning av hur kvinnoorganisationen Grupp 8 porträtteras i dagstidningar i jämförelse med deras tidning Kvinnobulletinen efter deras ideologiska omvälvning. LÄS MER

 2. 2. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 3. 3. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER

 4. 4. Den genomgående radikalfeminismen : En komparativ studie av regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven i frågan att bekämpa våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Borg; [2020]
  Nyckelord :feminism; liberalfeminism; radikalfeminism; våld mot kvinnor; jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om vilken feministisk karaktär, liberalfeminism eller radikalfeminism, som kännetecknar regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven i frågan att bekämpa våld mot kvinnor. Samt vilka likheter eller olikheter som identifieras mellan regeringarna i frågan. LÄS MER

 5. 5. ”Hejdå killar, låt oss va!” : En kvalitativ studie om varför kvinnor går med i kvinnoseparatistiska feministiska Facebook-grupper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Lindberg; Wilma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :separatism; medvetandehöjning; radikalfeminism; våldskontinuum;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to look into why women decide to join women-only feminist groups on Facebook. Specifically, we want to explore how women view their own and others’ safety in feminist Facebook groups that allow men to participate and those that do not. LÄS MER