Sökning: "radio uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden radio uppsats.

 1. 1. "Vi är så socialt handikappade i det här landet" : En kvalitativ studie om språkbruk kring etnicitet i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Andersson; Sofie Rattur; [2019]
  Nyckelord :CDA; ethnicity; swedishness; morning radio; critical discourse; Morgonpasset i P3; CDA; etnicitet; svenskhet; morgonradio; kritisk diskurs; Morgonpasset i P3;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att ta upp public service i Sverige. Bakgrund kring public service och etnicitet presenteras i studien. Problemet som lett till studiens uppkomst är den framkomst främlingsfientliga partier haft i Sverige de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. DMX-communication over Bluetooth low energy mesh network

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Thomas Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth; BLE; mesh; Internet of Things; DMX;

  Sammanfattning : With the addition of mesh capability to Bluetooth low energy(BLE) in 2017 new possibilities open up for the Internet of Things applications of Bluetooth. With the rapidly increasing number of connected devices a few new standards are competing for being the standard protocol for low power mesh communication. LÄS MER

 3. 3. När uppstod det globala supporterskapet? : Och vad har det med radio att göra?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Rutger Brattström; [2019]
  Nyckelord :Supporterskap; sport; media; baseboll; radio; åskådare.;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar hur vissa klubbägare i Major League Baseball började se det geografiskt obundna supporterskapet som en lukrativ möjlighet i 30-talets USA vilket indikerar att denna form av supporterskap växte fram under decenniet. Detta tycks främst ha varit en effekt av att matcherna direktsändes på radio, men idéen om att publiken kunde vara emotionellt investerat kan vara något som klubbägarna fick från det supporterskap som fanns inom college-fotbollen. LÄS MER

 4. 4. Dalkurd : Ett fotbollslag mellan det lokala och transnationella

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Zekeriya Celik; [2019]
  Nyckelord :Dalkurd; transnational; local identity; diasporic football team; Kurdish identity; Dalkurd; transnationell; lokal identitet; diasporisk fotbollslag; kurdisk identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the football team Dalkurd act locally and transnationally through their identifications, relationships and activities with other actors with whom the footballsteam interacts. The study has also focused on the tensions that arise between the local Dalkurd and transnational Dalkurd. LÄS MER

 5. 5. Att samla publik i ett splittrat medielandskap : Sveriges Radio P3 - Den unga kanalen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linnéa Lissenko; [2018]
  Nyckelord :public service; sveriges radio; P3; den unga publiken; den unga kanalen; digitalisering; sociala medier; kommersialisering; konkurrens; legitimitet;

  Sammanfattning : Min uppsats undersöker hur P3 arbetar för att bevara och attrahera den unga publiken i dagens medielandskap. Genom etnografisk metod har jag kombinerat intervjuer och deltagande observationer för att förstå hur P3 arbetar i dagens medielandskap. LÄS MER