Sökning: "radio"

Visar resultat 1 - 5 av 1560 uppsatser innehållade ordet radio.

 1. 1. "I allmänhetens tjänst" - Men vilken tjänst vill allmänheten ha? - En kvalitiativ studie om hur unga vuxna använder P3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Fridh; Julia Roempke; Emilia Sandberg; [2019-02-07]
  Nyckelord :radio; podd; public service; sociala medier; Sveriges Radio; P3; uses gratification;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalenTeori: Uses & GratificationMetod: FokusgrupperMaterial: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenterResultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Smart Case for Remote Radio Kit

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Emil Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAD; LTE; IoT; Signal processing; Data communication; Data transmission; 3D printing; Soldering; Electrical circuit; schematics; simulations; Arduino; Software; Hardware;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop a prototype for a Smart Case for Remote Radio Kits at the department of Demo & Event at Ericsson in Kista.The smart case consists of a mechanical structure (the case itself with ) and an electronic system that includes a temperature sensor, a LCD display showing the temperature, a GPS (global positioning system) module for positioning the case, a GSM (Global System for Mobile Communications) module and a microcontroller Arduino UNO. LÄS MER

 3. 3. Radio Jamming Detection and Forensics Analysis of Inter-Vehicular Communication Traces

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nima Samadi; Mihail Lupan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Deinterleaving pulse trains with DBSCAN and FART

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Shad Mahmod; [2019]
  Nyckelord :DBSCAN; FART; Fuzzy; Adaptive; Resonance; Theory; Radar; Clustering; Deinterleaving; Machine Learning;

  Sammanfattning : Studying radar pulses and looking for certain patterns is critical in order to assess the threat level of the environment around an antenna. In order to study the electromagnetic pulses emitted from a certain radar, one must first register and identify these pulses. LÄS MER

 5. 5. Polymerutvärdering med hänsyn till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Marwa Odicho; [2019]
  Nyckelord :elektromagnetism; radiofrekvensvågor; transparens; material; genomsläpplighet; dielektrisk konstant; magnetisk permeabilitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER