Sökning: "radiography"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet radiography.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Quality Assurance of Intra-oral X-ray Images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Radiofysik

  Författare :Dieudonne Diba Daba; [2020]
  Nyckelord :Intraoral; X-rays; Intraoral X-rays; Quality assurance; Quality control; image quality; dental; Intraoral; Röntgen; Kvalitetskontroll; Intraoral röntgen; tandvård;

  Sammanfattning : Dental radiography is one of the most frequent types of diagnostic radiological investigations performed. The equipment and techniques used are constantly evolving. LÄS MER

 3. 3. Breakfast-Piece by Nicolaes Gillis : A comparative study of material perspectives

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Kenne Filippa; [2020]
  Nyckelord :still life painting; Nicolaes Gillis; reflectography; x-radiography; technical art history;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tecken på våld mot kvinnor i nära relation : Vad röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sandra karlsson; Jasamin Kianfar; [2020]
  Nyckelord :Healthcare professionals; assault; domestic violence; radiography; vårdpersonal; misshandel; våld i hemmet; röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett världsproblem. Vårdpersonal har ingen anmälningsplikt vid misstanke av våld mot vuxna. Vikten att lyfta fram mest förekommande tecken i samband med våld i nära relation anses viktigt för att ge vårdsökanden adekvat hjälp och stöd. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskors uppfattning om information och förutsättningar för att ge denna till barnpatienter i samband med konventionella skelettundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Emma Carlbring; Nina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :pediatric radiography; access to information; radiographer; Convention on the Rights of the Child; barn; röntgen; patientinformation; röntgensjuksköterska; barnkonventionen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Nyckelord: barnröntgen, patientinformation, röntgensjuksköterska, barnkonventionen Bakgrund: För röntgensjuksköterskor är det utmanande att informera barnpatienter utifrån barnkonventionens riktlinjer, som är svensk lag sedan 2020.  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela den informationen. LÄS MER