Sökning: "radiography"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet radiography.

 1. 1. Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Fredric Gustafsson; Karolina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Characteristics; child abuse; injuries; radiography; barnmisshandel; kännetecken; radiografi; skador;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. Influence of nitrocarburization on the thermomechanical fatigue properties of ductile iron for exhaust components : Analysis and comparisons of TMF-properties

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :Thermo-mechanical fatigue; low cycle fatigue; thermal strain; ductile cast iron; nitrocarburizing;

  Sammanfattning : New stricter environmental legislation requires lower emissions and fuel consumption of automotive engines. Therefore the fuel efficiency must be increased but this leads to higher loads in the engine. As for the exhaust system it is affected by higher thermomechanical loads. LÄS MER

 3. 3. Röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tobias Pettersson; Yousef Rania; [2019]
  Nyckelord :Radiographer; radiography; task shifting; competence.; Röntgensjuksköterska; radiografi; jobbglidning; kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning vilket gör att mer personal behövs inom vården. LÄS MER

 4. 4. Osteoarthritis in feline coxofemoral joints : a comparison of diagnostic imaging and histologic findings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gabriela Ramer; [2019]
  Nyckelord :osteoarthritis; coxofemoral joint; feline; computed tomography; radiography;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is a progressive, low-grade inflammatory disease of synovial joints. It is characterized by the degradation of articular cartilage but involves the whole joint including the subchondral bone and soft tissues. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER