Sökning: "radioiodine treatment"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden radioiodine treatment.

 1. 1. Jämförelse mellan planara scintigrafi- och SPECT/CT-bilder för massuppskattning av tyreoidea inför radiojodbehandling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Gabos; [2016]
  Nyckelord :hypertyreos; planar scintigrafi; radiojodbehandling; SPECT CT; tyreoidea; tyreoideamassa; hyperthyroidism; planar scintigraphy; radioiodine treatment; thyroid; thyroid mass;

  Sammanfattning : Hypertyreos kännetecknas av en förhöjd funktion i tyreoidea vilket bidrar till en ökad frisättning av tyreoideahormonerna thyroxin och trijodtyronin som påverkar ämnesomsättningen i kroppen. Graves’ sjukdom, toxisk nodös struma och autonomt adenom är olika varianter av hypertyreos som behandlas med radiojodbehandling respektive tyreostatikabehandling eller med kirurgi. LÄS MER

 2. 2. Empirical measurements to ensure compliance with post therapy dose constraints to family members of radioiodine therapy patients

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Medicinsk strålningsfysik (tills m KI)

  Författare :Itembu Lannes; [2007]
  Nyckelord :Radioiodine therapy; TLD; dose constraint;

  Sammanfattning : Radioiodine has been used in nuclear medicine for the treatment of thyroid diseases such as Thyroid Cancer and Thyrotoxicosis for many years. The treatment renders the patient radioactive. To minimize the dose to the patients’ relatives and the general public, restric-tions are imposed on the behaviour of the patient. LÄS MER