Sökning: "radiologisk avdelning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden radiologisk avdelning.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Carolin Broke; Ida Norström; [2019]
  Nyckelord :Autism; Kommunikationsstrategier; Oro; Radiologisk avdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som kommer till den radiologiska avdelningen kan uppleva oro i den högteknologiska miljön. Barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva mer oro i dessa miljöer då diagnosen innebär nedsatta förmågor gällande social- och språklig kommunikation, föreställningsförmåga samt flexibilitet. LÄS MER

 2. 2. Den aseptiska miljön i samband med interventionell radiologi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Bergman; Magdalena Koniarska; [2013-06-14]
  Nyckelord :interventionell radiologi; aseptik; infektion; riktlinjer; sterilt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Interventionell radiologi (IR) är en snabbt växande specialitet inom röntgen där utvecklingen av ingreppen har gått från att i huvudsak vara diagnostiska till att delvis ersättas av olika typer av behandlingar. De radiologiska interventionerna kan många gånger ersätta kirurgiska operationer, vilket för patienten innebär mindre risk, mindre smärta och kortare konvalescenstid. LÄS MER