Sökning: "radiology department"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden radiology department.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
  Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER

 2. 2. Processeffektivisering med indikatorerför röntgenavdelning : En fallstudie på Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Onur Temiz; [2021]
  Nyckelord :efficiency; process mapping; production plan; radiology department; effektivisering; processkartläggning; produktionsplan; röntgenavdelning;

  Sammanfattning : Radiology nurse is a profession which holds identification fromthe National Board of Health and Welfare and contains bothhightech elements and nursing competence. Based on interviews with thebusiness's unit manager, there is no mapping of the business'sprocesses, which leads to difficulties in streamlining andidentifying possible improvements. LÄS MER

 3. 3. High-Performance Computing with Python in Whole-Body MRI Voxel-WiseStudies: An Im iomics study in associations with age.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Brent Hetfye Sanchez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Section of Radiology from the Department of Surgical Sciences at Uppsala University developed a technique to study whole-body MRI images in voxel-wise studies. Recently, they were granted access to a bio-bank of 40,000 neck-to-knee whole-body MRI images. These voxel-wise studies of large datasets demand large storage and computing resources. LÄS MER

 4. 4. Functional connectivity analysis in the human brain using ultra-high field MRI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Theodor Rumetshofer; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Functional magnetic resonance imaging (MRI) is a non-invasive method which uses a combination of a strong magnetic field and radio frequency pulses to image magnetic difference between oxygenated and deoxygenated blood in the human brain. This contrast differences can be used to identify areas in the brain when subjects performing an active task in the MRI scanner. LÄS MER

 5. 5. Improving management of patient flow at Radiology Department using Simulation Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kingsly Anand Agasteen Anantharaj; [2021]
  Nyckelord :Production planning; Capacity planning; Bottleneck; Patient flow; Demand forecast; Produktionsplanering; Kapacitetsplanering; Flaskhals; Patientflöde; Efterfrågan;

  Sammanfattning : The Swedish healthcare system is considered to have good healthcare productivity and efficiency with moderate cost but seems to have some future challenges. Sweden is moving towards the aging population as it requires development in medical care techniques and technologies to provide care to elderly patients. LÄS MER