Sökning: "radiology referral"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden radiology referral.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Design av en mobil arbetsterminal för röntgenavdelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emil Sivertsson; [2009]
  Nyckelord :Mobility; Radiology; Informatics; Handheld; Contextual design; Protoryping;

  Sammanfattning : In healthcare settings, administrative routines have been made more efficientthrough digitalization of information and the introduction of stationary computers.This situation is especially true when it comes to radiology, where pictures,referrals and patient information now is completely managed by advanced stationarycomputer systems. LÄS MER