Sökning: "radioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet radioterapi.

 1. 1. Semi-Supervised Deep Learning using Consistency-Based Methods for Segmentation of Medical Images

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Rönnberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In radiation therapy, a form of cancer treatment, accurately locating the anatomical structures is required in order to limit the impact on healthy cells. The automatic task of delineating these structures and organs is called segmentation, where each pixel in an image is classified and assigned a label. LÄS MER

 2. 2. The synthesis and analysis of a bombesin analogue for radiotherapy of prostate cancer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ábel Nagy; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; radionuclide therapy; bombesin; gastrin-releasing peptide receptor; albumin binding domain; SPPS; RM26 analogue;

  Sammanfattning : Targeted radionuclide therapy is becoming a widely used cancer treatment strategy. By radiolabeling receptor-specific peptides, cancer cells overexpressing the receptor can be selectively targeted, and the cytotoxic radionuclide can be delivered to the target cell or tissue for therapeutic or diagnostic purposes. LÄS MER

 3. 3. Aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sofia Englund; Sofie Nordling; [2019]
  Nyckelord :Cervixcancer; erfarenheter; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det uppkommer 570 000 nya fall av cervixcancer i världen varje år, vilket gör cervixcancer till den fjärde vanligaste cancerformen. Förloppet är långsamt och diagnostiseras vanligen via biopsi. Behandling kan ske via kirurgi, radioterapi, kemoterapi eller kombinationer av dessa tre. LÄS MER

 4. 4. Alternativ till antestesi/sedering för barn med cancerdiagnos som ska genomgå radioterapi : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva-Stina Björkman; Karin Skillner Cosic; [2017]
  Nyckelord :Radioterapi; Barncancer; Oro; Anestesi och sedering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Röstresultat efter radioterapi eller laserterapi hos patienter med tidig glottisk cancer En retrospektiv studie vid Skånes universitetssjukhus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Josefine Andreasson; Sara Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :glottisk cancer T1a; laserterapi; radioterapi; röstkvalitet; perceptuell bedömning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att jämföra röstkvalitet hos patienter som behandlats med antingen radioterapi eller laserterapi vid tidig glottisk cancer. Detta är en frågeställning som tidigare har utretts i en studie vid Skånes Universitetssjukhus, med ett resultat som talade till radioterapins fördel. LÄS MER