Sökning: "radon"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet radon.

 1. 1. Image Reconstruction Techniques using Kaiser Window in 2D CT Imaging

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Md Monowarul Islam; Muftadi Ullah Arpon; [2020]
  Nyckelord :CT Imaging; Parallel-Beam Projection; 2D FFT; Radon Transform; Filters; Window Functions; Kaiser window; Inverse Fourier Transform; FBP.;

  Sammanfattning : The traditional Computed Tomography (CT) is based on the Radon Transform and its inversion. The Radon transform uses parallel beam geometry and its inversion is based on the Fourier slice theorem. LÄS MER

 2. 2. Project on Radon Dosimetry

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Dongxue Guo; [2020]
  Nyckelord :Radon; detector; alpha particles;

  Sammanfattning : The World Health Organization lists radon as one of the 19 most important substances that cause cancer. As a naturally occurring harmful gas, Radon mostly exist in rocks, making caves, mines, etc. However, since Radon gas has great ability to dissolve in water, radon can travel to anywhere. LÄS MER

 3. 3. FILADE TÄNDER I ljuset av sina sammanhang : En studie av individer med modifierade tänder i Skandinavien under yngre järnålder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jenny Radon; [2019]
  Nyckelord :modified filed teeth; burial context; grave finds; provenance; Viking age; data base;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the phenomenon of men with filed (modified) teeth in Scandinavia during late Iron Age. More than 100 buried men with filed teeth have up till now been discovered. Of these, 92 are included in my analysis. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en produktionsprocess : En fallstudie på Corroventa AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Moutoz Abdalrahman; Alistair Brice; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major concern for companies today is the necessity to manufacture a wide range of products with short lead times and at a low cost. This puts greater demands on companies to have a good product mix and volume flexibility while maintaining a high level of efficiency. LÄS MER

 5. 5. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER