Sökning: "radon"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet radon.

 1. 1. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER

 2. 2. A comparison between database and Internet of Thing solutions : For remote measuring of radon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Wictor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fog-computing; fog-unit; MQTT; CoAP; Raspberry Pi; Python;

  Sammanfattning : More and more devices around us are connected to the internet and communicate to each other. This includes devices such as radon sensors. Radon is a radio active gas and is the cause of several hundred cases of lung cancer. Smart connected radon sensors can be helpful to reduce the levels of radon as they provide remote access to the user. LÄS MER

 3. 3. Radon i nya byggnader : Utvärdering av krav för att säkerställa låga radonhalter i inomhusluften

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Tsega Habtu; Hicham Abdelhamid; [2018]
  Nyckelord :Radon; byggteknik; nyproduktion; eurokod; mathcad; spårfilm; radonduk;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som är färg- och luktlös och finns naturligt i marken. Radon bildas genom att grundämnet uran i jordskorpan omvandlas till andra ämnen i en sönderfallskedja. Exponering för radon ökar risken att utveckla lungcancer och det är framförallt rökare som drabbas. LÄS MER

 4. 4. Radon lösningar vid nybyggnation avbostäder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ertan Tuncer; Amir Mamali; [2017]
  Nyckelord :Housing needs; radon; technical solutions; lung cancer; radon well; plastic membrane; foundation; literature; bostadsbehov; radon; tekniska lösningar; lungcancer; radonbrunn; plastmembran; grundläggning; litteratur;

  Sammanfattning : Bostadsbehovet är väldigt stort i Stockholm. Landstingets prognos visar att vibehöver bygga ca 16,000 bostäder årligen för att täcka upp behoven.Radon som tränger in i våra bostäder är en stor hälsorisk då 500 personerdrabbas av lungcancer varje år till följd av höga radonhalter i bostaden. LÄS MER

 5. 5. Measurements of Air Ion Concentrations and Electric Field Strengths for HVDC Applications

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Anders Mikiver; [2017]
  Nyckelord :HVDC; air ions; conductivity of air; DC electric field strength;

  Sammanfattning : High Voltage Direct Current (HVDC) enables transfer of electric power over long distances with high efficiency. In order to further increase the efficiency, the voltage levels are increasing. LÄS MER