Sökning: "radon"

Visar resultat 6 - 10 av 34 uppsatser innehållade ordet radon.

 1. 6. Effektivisering av en produktionsprocess : En fallstudie på Corroventa AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Moutoz Abdalrahman; Alistair Brice; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major concern for companies today is the necessity to manufacture a wide range of products with short lead times and at a low cost. This puts greater demands on companies to have a good product mix and volume flexibility while maintaining a high level of efficiency. LÄS MER

 2. 7. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER

 3. 8. A comparison between database and Internet of Thing solutions : For remote measuring of radon

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Wictor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fog-computing; fog-unit; MQTT; CoAP; Raspberry Pi; Python;

  Sammanfattning : More and more devices around us are connected to the internet and communicate to each other. This includes devices such as radon sensors. Radon is a radio active gas and is the cause of several hundred cases of lung cancer. Smart connected radon sensors can be helpful to reduce the levels of radon as they provide remote access to the user. LÄS MER

 4. 9. Radon i nya byggnader : Utvärdering av krav för att säkerställa låga radonhalter i inomhusluften

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Tsega Habtu; Hicham Abdelhamid; [2018]
  Nyckelord :Radon; byggteknik; nyproduktion; eurokod; mathcad; spårfilm; radonduk;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som är färg- och luktlös och finns naturligt i marken. Radon bildas genom att grundämnet uran i jordskorpan omvandlas till andra ämnen i en sönderfallskedja. Exponering för radon ökar risken att utveckla lungcancer och det är framförallt rökare som drabbas. LÄS MER

 5. 10. Energieffektivisering av ventilationssystem : Boliden Aitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Aitik är ett koppardagbrott som ligger uppe i Gällivare, ett litet samhälle i norra Sverige där det är kalla vintrar och ganska markanta årstidsväxlingar vilket också betyder att det krävs mycket energi för uppvärmning. För att hålla gruvindustrin så energieffektiv som möjligt så sker ständiga förbättringar av olika processer. LÄS MER