Sökning: "radrensare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet radrensare.

 1. 1. Flytande radrensare till precisionssåmaskinen Väderstad Tempo : Förstudie och konceptframtagning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Carl-Johan Svanäng; Felix McLean; [2016]
  Nyckelord :Radrensare; precisionssåmaskin;

  Sammanfattning : The world population is growing fast and what we all have in common here on earth is that we need food to survive. Väderstad AB develops and manufacture machines that make crop production more efficient for today’s farming. This thesis’ purpose was to improve Väderstad AB’s planter Tempo by developing a floating row cleaner for it. LÄS MER

 2. 2. Ny teknik för kombinerad radrensning och bandsprutning : ett nytt steg i integrerad ogräsbekämpning i sockerbetor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Gottfridsson; Marcus Jönsson; [2014]
  Nyckelord :integrerad ogräsbekämpning; IPM; radrensare; bandspruta; sockerbetor; EU-direktiv; Nordic Sugar AB; Nordic Beet Research;

  Sammanfattning : Ogräsbekämpningen är bland de största problemen i dagens sockerbetsodling. Sockerbetan som växt tar lång tid på sig innan den är konkurrenskraftig mot ogräs och ogräsbekämpning krävs därför. LÄS MER