Sökning: "railway signaling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden railway signaling.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Development of new criteria for train detection and evaluation in critical conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sofiane Kerbal; [2019]
  Nyckelord :railway signaling; train detection; track circuit; shunt; frequency modulation; frequency-shift keying modulation; third-order harmonic; short-time Fourier transform; power spectral density estimation; cross-correlation;

  Sammanfattning : Railway signaling is of paramount importance to ensure traffic management andsafety on the rail network. The main lines are divided into sections called ‘blocks’,which are governed by a fixed signal installation. To prevent trains from colliding,each block allows one train at once. LÄS MER

 3. 3. Effektivt införande av ny teknik i en organisation : En studie om trafikledningen i införandeprocessen av ERTMS i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Lovisa Ellegren; Stina Grönvall; [2016]
  Nyckelord :ERTMS; trafikledning; signalsystem; järnväg; MTO; Trafikverket; trafikledare;

  Sammanfattning : The new railway signaling system ERTMS, European Rail Traffic Management System, will be introduced in all the railway tracks in Sweden, due to the Swedish railway legislation. The implementation of ERTMS in Sweden is performed by Trafikverket and two pilot projects have been done. LÄS MER

 4. 4. Signalfel – Hur kan dessa reduceras? : Analys av driftstörningar i signalsystem på Ostkustbanan

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Victoria Hoang; Kevin Ly; [2015]
  Nyckelord :Railway; signalling failure; dependability; signalling; maintenance; condition assessment; proposals for future action; Järnväg; signalfel; driftsäkerhet; signalsystem; underhåll; tillståndsbedömning; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden har tågförseningar i järnvägen ökat allt mer i samband med en minskande driftsäkerhet. Orsaken till den låga driftsäkerheten kan kopplas till den ökade trafikmängden och eftersatta underhållsarbeten, det vill säga slitna spår som används alldeles för länge. LÄS MER

 5. 5. Addressing non-conformities in a ERTMS implementation : Collecting non-conformities in ERTMS simulation and analyzing their management via a database

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Laurier Ndikuriyo; [2015]
  Nyckelord :ERTMS; GSM; ETCS; Simulation; Non-conformity; Management; database; ERTMS; GSM; ETCS; simulering; icke-avvikelse; management; databas;

  Sammanfattning : The European Rail Traffic Management System (ERTMS) aims to standardize train control command and communication systems in Europe. The main goal of its introduction is to develop trans-European railway traffic and increase competition. LÄS MER