Sökning: "rainfall depth"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden rainfall depth.

 1. 1. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 2. 2. Skyfallsanalys i urban miljö : En komparativ studie mellan MIKE 21 och MIKE FLOOD

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :1D-2D modell; 2D modell; dagvattenledningsnät; skyfallskartering;

  Sammanfattning : Redan idag har många kommuner i Sverige drabbats av skyfall och ett förändrande klimat indikerar att skyfall kommer bli vanligare. Översvämningar till följd av skyfall kan ge konsekvenser som skador på hus, vägar och även utgöra fara för människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Can blue-green infrastructure aid climate change adaptation by preventing flooding?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Isabell Plars; [2020]
  Nyckelord :Pluvial flooding; Climate change adaptation; Green solutions; Blue-green infrastructure; BGI; Green Infrastructure; Hydrological modelling; TFM-DYN; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The risk of pluvial flooding is going to increase as climate change causes an increase in intense precipitation along with urbanisation leading to an increase in impermeable surfaces. In the last decade, cities such as Malmö and Copenhagen have already experienced severe pluvial flooding that has caused extensive damage. LÄS MER

 4. 4. Geomorphology alteration effects over Kävlinge River Basin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Erik Frias Olguin; [2020]
  Nyckelord :Kävlingeån; DEM; Flooding; Geomorphology; model; MIKE HYDRO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the case study over the Kävlinge catchment located in the south of Sweden, and mainly in the Kävlinge river. This river, which is the mainstream of the catchment, has been subject to modifications due to agricultural activities. LÄS MER

 5. 5. Identifying Quaternary Climate Change with XRF Analysis on Loess From South-Western England

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pelle Kronborg; [2020]
  Nyckelord :loess; XRF; weathering index; England; Lowland Point; Porth Cressa; Quaternary; löss; XRF; vittrings index; kvartär; England; Lowland Point; Porth Cressa;

  Sammanfattning : Huge changes in climate occurred at the end of the last Quaternary glaciation. The end of this glaciation corresponds with the end of Pleistocene with its repeated glacial cycles and the start of the current geological epoch, the Holocene interglacial. LÄS MER