Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
    Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER