Sökning: "rainwater"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet rainwater.

 1. 1. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jeff Ranara; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Sammanfattning : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 3. 3. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 4. 4. Nordströms museum i Norrtälje : Förslag till byggnadstekniska åtgärder för vind och tak

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård; Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Afram Chamoun; Daniel Tudt; [2019]
  Nyckelord :Nordströms museum; fukt; mikroorganismer; mikrobiell påväxt; mögel; röta tak och åtgärder;

  Sammanfattning : Nordströms museum is the heritage of Torsten Nordström. During his lifetime Torsten acquired a large variety of collectables that can be found in his museum. Due to a construction project in the neighborhood the foundation of Nordströms museum got disturbed. LÄS MER

 5. 5. Egyptomania in Hellenistic Greece : A study based on water in the cult of Isis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2019]
  Nyckelord :Isis; water; sanctuary; hellenistic; greece;

  Sammanfattning : The present study examines the function and religious symbolism of water in the Isis sanctuaries in Hellenistic Greece. This is achieved through a survey of all the Isis sanctuaries in Greece dating to the Hellenistic period and the water installations. LÄS MER