Sökning: "ralph lauren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ralph lauren.

 1. 1. MILLENNIALS BRAND LOYALTY IN THE FASHION INDUSTRY & THE ROLE OF BRAND IDENTITY

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ali Hassanzadeh; Tara Namdar; [2018]
  Nyckelord :MILLENNIALS; BRAND LOYALTY; BRAND IDENTITY; FASHION INDUSTRY;

  Sammanfattning : Brand loyalty has long been an important factor for companies’ sustainability and profitability, as it is less expensive to retain existing customers than acquiring new ones. In correlation to the importance of brand loyalty, there is a new vast generation, called the millennials’ or generation Y coming in to the market that is different than any generation before. LÄS MER

 2. 2. Bland Ralph Lauren, Adidasvänstern och Humanahipsters : en etnografisk studie om tre studentnationers klädstilar i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Amanda Rutgersson; Hanna Topolovec; [2016]
  Nyckelord :Bourdieu; Goffman; clothes; style; fashion; taste; capital; habitus; presentation of self; university; students; Malmö Nation; Sydskånska Nation; Smålands Nation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine why individuals choose the clothes they do and what influence the social group and other social aspects have on this choice. More specifically, the objects of this study are the sororities Malmö Nation, Sydskånska Nation and Smålands Nation at Lund University. LÄS MER

 3. 3. A study of consumer perception of a Chinese luxury fashion apparel brand in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Meiyuan Huang; Annie Guu; [2015]
  Nyckelord :nation brand image; consumer behaviour;

  Sammanfattning : This thesis investigates consumer perceptions of a Chinese luxury fashion brand in Sweden. The impact of nation brand image in terms of consumer buying behaviour and perception is examined by performing a case study of Shanghai Tang, comparing it to the American luxury fashion brand Ralph Lauren through the brands’ country of origin and brand history. LÄS MER

 4. 4. Glid på en livsstil : en studie om branschglidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :KATARINA ASPLUND; [2011]
  Nyckelord :lifestyle; branschglidning; brand extension; brand stretching; brand territory; livsstil; horisontell utvidgning; varumärkesutvidgning;

  Sammanfattning : Varumärkesutvidgning är i dag en trend inom affärsutveckling, då metoden underlättaringången på nya marknader. Utvidgningar är dock ingen genväg till en garanteradpublikframgång. LÄS MER