Sökning: "ramanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ramanalys.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering med stål : En jämförelse av stabiliseringssystem och dess beräkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Felicia Rödén; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; stabilisering; stål; bruksgränstillstånd; utböjning; ramanalys; frame analysis; vindlast;

  Sammanfattning : Den horisontella stabiliseringen av en byggnad har ofta stor betydelse vid dimensionering av den bärande stommen. Motverkas de horisontella lasterna inte tillräckligt kan problem uppstå när pelare och balkar får en utböjning som är större än vad marginalerna tillåter. LÄS MER

 3. 3. Investigation and Development of the Design Process for a Pile Group with and without Lateral Resistance from the Soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Linda Johansson; Frida Liljefors; [2020]
  Nyckelord :pile group optimisation; objective function; frame analysis method; lateral resistance of the soil; pålgrupp; optimering; målfunktion; ramanalys; sidomotstånd från jord; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For bridges in weak ground conditions, piling is an appropriate type of foundation. To manually arrange the piles in a pile group is an iterative, time consuming process where the section forces in the piles must be verified for a large number of load cases. LÄS MER

 4. 4. "Fully Acceptable" : Policies on Homosexuality in the Swedish Parliament between 1933-2010

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Sjölén Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :LGBT-rights; Swedish Parliament; homosexuality; frame analysis; path-dependency; critical junctures; policy; harmonization; HBTQ-rättigheter; Riksdagen; homosexualitet; ramanalys; stigberoende; critical junctures; policy; harmonisering;

  Sammanfattning : This study looks at the development in policy towards homosexuals in Sweden from criminalization to constitutional protection. A study on the ideational development in parliament has yet to be conducted. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården som en scen – vilka roller intar pedagogerna? En studie om pedagogers professionella interaktion på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Johansson; Stella Lindberg; [2020]
  Nyckelord :aktör; förskola; förskolegården; interaktion; interaktionsmönster; pedagog; pedagogroll; ramanalys; ute;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka komplexiteten i hur pedagogrollen uttrycks ute på förskolegården. Vi har utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv sett förskolegården som en scen och pedagogerna som aktörer vilka spelar olika roller i sin yrkesutövning. LÄS MER