Sökning: "ramanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ramanalys.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Multi-level policy in the Baltic Sea : An Environmental Policy Integration analysis of the Swedish Exclusive Economic Zone

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johan Miyatani; [2021]
  Nyckelord :Baltic Sea policy; Policy objectives; Environmental Policy Integration; Frame analysis; Thematic analysis; Environmental policy objectives; Energy policy objectives; Security policy objectives; Nord Stream pipelines; Östersjöpolitik; Politiska mål; Miljöpolicyintegrering; Ramanalys; Tematisk analys; Miljömål; Energimål; Säkerhetsmål; Rörledningarna Nord Stream;

  Sammanfattning : It is no secret that policy, to a large degree, informs what policy objectives should and can be pursued given a sector or policy domain. However, what happens when multiple levels of policy exist and regulate the same geographical area? The present study explores how complex multi-leveled policy areas affect Environmental Policy Implementation (EPI) and what happens when policy objectives from one level stand against policy objectives on another. LÄS MER

 3. 3. Antifascism: A Reason for Violence? : Antifascists Subjective Accounts on Their Endeavour and the Justification of Violence

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fabienne Jonsson Endl; Evelina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Antifascism; Anti-fascism; Antifa; Violence; Justification; Justification of Violence; Erving Goffman; Frame; Framing; Antifascism; Antifa; Våld; Rättfärdigande; Rättfärdigande av Våld; Erving Goffman; Ram; Inramning;

  Sammanfattning : Given the social importance of understanding violence and why it is applied, this study offers a thorough discussion on antifascists actions and perceptions in relation to violence. While previous research has examined antifascism, a substantial understanding of the concept and justification of violence through individual frames has fallen short. LÄS MER

 4. 4. Stabilisering med stål : En jämförelse av stabiliseringssystem och dess beräkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Felicia Rödén; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; stabilisering; stål; bruksgränstillstånd; utböjning; ramanalys; frame analysis; vindlast;

  Sammanfattning : Den horisontella stabiliseringen av en byggnad har ofta stor betydelse vid dimensionering av den bärande stommen. Motverkas de horisontella lasterna inte tillräckligt kan problem uppstå när pelare och balkar får en utböjning som är större än vad marginalerna tillåter. LÄS MER

 5. 5. Investigation and Development of the Design Process for a Pile Group with and without Lateral Resistance from the Soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Linda Johansson; Frida Liljefors; [2020]
  Nyckelord :pile group optimisation; objective function; frame analysis method; lateral resistance of the soil; pålgrupp; optimering; målfunktion; ramanalys; sidomotstånd från jord; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For bridges in weak ground conditions, piling is an appropriate type of foundation. To manually arrange the piles in a pile group is an iterative, time consuming process where the section forces in the piles must be verified for a large number of load cases. LÄS MER