Sökning: "ramanspektroskopi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ramanspektroskopi.

 1. 1. FTIR- och Ramanspektroskopi som analysmetod för den kemiska sammansättningen av granved : en jämförelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Edward Carlsson; Douglas Kärrholmen; [2018]
  Nyckelord :vibrationsspektroskopi; korsvalidering; vedkemi; absorbtion; närinfraröd;

  Sammanfattning : Den kemiska sammansättningen har en central påverkan på egenskaper och användningsområden för trä. För att kunna uppfylla dagens krav för vedens kemiska sammansättning krävs billiga och effektiva analysmetoder. LÄS MER

 2. 2. Tactile resonance method for measuring stiffness in soft tissue - evaluation of piezoelectric elements and impression depth using a silicone model

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Tobias Tovedal; [2017]
  Nyckelord :Tissue stiffness; Resonance sensor; Prostate cancer; Piezoelectric; Tactile sensor;

  Sammanfattning : An instrument is being developed at the Department of Biomedical Engineering; Research and Development (MT-FoU), at the University Hospital of Umeå with the aim to detect prostate cancer ex vivo. Using a combination of tactile resonance technology and Raman spectroscopy the instrument is intended to be used in the operating room during radical prostatectomy to identify positive surgical margins. LÄS MER

 3. 3. Critical Assessment of the Mineralogical Collections at Uppsala University using Raman Spectroscopy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yuliya Zhuk; [2017]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; gemmology; geology; mineralogy; Mineralogical Collectio; Ramanspektroskopi; gemologi; geologi; mineralogi; mineralogisk samling;

  Sammanfattning : The technique of Raman spectroscopy was applied in order to identify and characterize the number of minerals in the mineralogical collection at the Department of Earth Sciences. The collection was broadened with five rare carbonates borrowed from the collection of the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Development of optimized Raman Spectroscopy setup for species detection in flames

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Henrik Johansson; [2016]
  Nyckelord :multi-pass; Raman; spectroscopy; species concentration; flames; combustion; Stokes; high-power laser; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A multi-pass Raman spectroscopy setup, consisting of a measuring cell built as a cavity, using two concave circular mirrors, has been constructed and optimized. As the light reflects between the mirrors, the Stokes Raman signal is enhanced with every pass through the cavity. LÄS MER

 5. 5. Development of a Temperature Controlled Cell for Surface Enhanced Raman Spectroscopy for in situ Detection of Gases

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :André Appelblad; [2014]
  Nyckelord :temperature control; Raman scattering; surface enhanced Raman spectroscopy SERS; SERS substrate; volatile substances; Peltier module; thermistor; PWM; H-bridge; PI D control.; temperaturkontroll; ytförstärkt ramanspektroskopi; SERS; flyktiga ämnen; Peltierelement; thermistor; PWM; H-brygga; PI D -regulator.;

  Sammanfattning : This work describes a master’s thesis in engineering physics at Umeå University carried out during the spring semester of 2014. In the thesis the student has constructed and tested a temperature controlled cell for cooling/heating of surface-enhanced-Raman-spectroscopy (SERS) substrates for rapid detection of volatile substances. LÄS MER